Indlæg om Familiepolitik

26-11-2013

De er simpelthen for unge

Jeg er udmærket klar over, at det er meget tabubelagt i Danmark overhovedet at drøfte spørgsmålet om seksuel debutalder – men lad mig alligevel sige det meget klart: Hvis det virkelig er rigtigt, at omkring 40 procent af vore unge har debuteret seksuelt ved udgangen af det fjortende leveår, så har vi et alvorligt problem, som ikke alene kommunerne på Vestegnen herunder også Hvidovre men også regionen har en forpligtelse til at tage gravalvorligt!....

Læse hele brevet
6-9-2013

DR gør grin med ægteskabet

DR bryster sig af at ville udfordre ”de selvfølgeligheder og normer, der er i samfundet omkring kærlighed og parforhold”, som kanalredaktør Irene Strøyer selvhøjtideligt beretter over for Kristeligt Dagblad den 6. september. Det er en farlig fin måde at beskrive det forhold, at man tager enhver form for kærlighed og følelsesmæssigt engagement ud af samfundets fundamentale byggesten, ægteskabet, og forvandler det til gold og kedsommelig konceptkunst.....

Læse hele brevet
27-8-2013

Kørekort til børn - en vild tanke!

Alle førstegangsgravide og deres partnere skal på kursus i at blive forældre. Det er visionen fra Socialistisk Folkepartis nye social- og integrationsminister, Annette Vilhelmsen, der for nyligt løftede lidt af sløret for et nyt forebyggelsesudspil, som regeringen planlægger til efteråret.....

Læse hele brevet
27-8-2013

Man gjorde et barn fortræd

Det er vanskeligt at se det som andet end et overgreb mod familien og barnet at gennemføre en tvangsvaccinering af et nyfødt barn. Hvis Lyngby-Tårbæk Kommune ikke mener, at forældrene er klar til at tage vare på deres barn, må de tvangsfjerne barnet – hvis ikke må de respektere forældrenes ønsker. ....

Læse hele brevet
13-6-2013

Støtte skal gives til børnehaver med udfordringer

I Vallensbæk ved vi ellers godt, at der er nogle af kommunens daginstitutioner, der er mere udfordrede end andre. Det er i øvrigt interessant nok nogle af de samme institutioner, som i høringssvarene har tilkendegivet, at de er utrygge ved om puljen til sprogstøtte og støtteressourcer vil være tilstrækkelig, når den fremover ikke skal fordeles efter behov men efter børnetallet. ....

Læse hele brevet
10-1-2013

Ansvarsfraskrivelse

Det er at skabe falsk tryghed, når man indfører alle disse besynderlige regler om, at børn ikke må sidde på skødet eller mandlige pædagoger ikke må skifte børnene. Daginstitutionerne skulle gerne være et rart sted at komme for børnene, og det bliver det ikke, hvis der bliver en unaturlig distance mellem børn og pædagoger.....

Læse hele brevet
29-11-2012

Stakkels Masho

Det er jo en frygtelig måde de opfatter deres adoptivdatter på – en slags brug-og-smid-væk-kultur rettet mod et lille menneske. Masho er en ”nitte” og et ”problem”, og når forældrene ikke længere føler, at de får nok for deres penge, så må kommunen komme og redde dem ved aflastningsfamilier og frivillig anbringelse. Ikke alene har de medvirket til at Masho blev fjernet fra hendes forældre, nu har de også splittet Masho og hendes bror.....

Læse hele brevet
6-11-2012

Skilsmisse med nem-ID

Man kan frygte, at antallet af skilsmisser vil stige, som følge af regeringens tankeløse forsøg på afbureaukratisering. Dermed vil flere børn og unge skulle leve med en brudt familie. ....

Læse hele brevet
17-8-2012

Angrebet på familien

Det virker som om Det Radikale Venstre ikke er optaget af barnets tarv, men først og fremmest af forældrenes. Barnet bliver et redskab til tilfredsstillelse af forældrenes ønske – og passer det bedst i forældrenes kram at dele barnet med tre medforældre, så skal det skam også kunne lade sig gøre. ....

Læse hele brevet
4-7-2012

Skattereform straffer pensionister og ægtefæller

Kurt Scheelsbeck er den 2. juli 2012 begejstret for, at de Konservative og Venstre har medvirket til at gennemføre den røde regerings socialt skæve skattereform. Det er og bliver urimeligt, at pensionister og ledige skal betale for at give skattelettelser til de højestlønnede danskere. Når skattereformen er fuldt indfaset står en pensionist for eksempel til at miste 650,- kr., hvorimod en topleder står til at vinde knap 6.000 kr. på reformen. Nu har det jo aldrig været konservativ politik at bekymre sig særligt meget om de dårligst stillede i samfundet, så man kan vel dårligt klandre Konservative for at medvirke til en socialt skæv reform. Men hvad man kan klandre Konservative for er at medvirke til en reform af børnechecken, der betyder, at ægtefæller mister børnechecken, hvorimod samboende par går fri. Årsagen er, at beskæringen af børnechecken tager udgangspunkt i kvindens indtægt, hvis forældrene er samboende, mens den tager udgangspunkt i begge forældres indtægter, hvis forældrene er gift. Da mænd oftere oppebærer en højere løn end kvinder, så vil ægtepar oftere støde mod loftet på de 760.000 kroner end samboende vil. Ved afslutningsdebatten kritiserede Konservatives politiske ordfører, Benedicte Kiær indædt – og med rette - forslaget om at straffe ægtefæller og erklærede, at det ville Konservative aldrig medvirke til, for Konservative stod vagt om ægteskabet. Det standpunkt holdt så end ikke juni måned ud, for der blev Konservative tilkaldt i sidste minut for at underskrive en aftale som den røde regering og Venstre allerede havde indgået og som Konservative allernådigst kunne få lov til at tilslutte sig. Det er pinligt at et parti, der har haft det som en central mærkesag at værne om ægteskabet, end ikke formåede at få ligestillet ægtefæller og samlevende i forhold til børnechecken. Det ville have kostet peanuts – men end ikke det var Konservative i stand til at få igennem. ....

Læse hele brevet
30-5-2012

Möger sikrer sig selv

Men Thor Møger Pedersen har måske tænkt lidt over, hvordan hans egen situation ser ud. Han tjener 1,2 millioner kroner, men han er ikke gift med sin kæreste Nanna Westerby, der som tidligere folketingsmedlem fortsat får løn fra Folketinget, selvom hun blev smidt ud af vælgerne ved valget i september.....

Læse hele brevet
16-3-2012

Bambi-ministeren

Det er efterhånden gået op for de fleste, at den røde regering ikke har noget at byde på efter at man har kasseret alle sine valgløfter. Men at en minister ligefrem selv offensivt går i pressen med en historie om at handicappede ikke betaler for deres institutionspladser, hvilket så viser sig at være forkert – det er alligevel for pinligt.....

Læse hele brevet
7-9-2011

Er Joachim parat til flermanderi

Jeg kan forstå, at Liberal Alliances Joachim B. Olsen er klar til at lovliggør flerkoneri i Danmark, hvis bare kvinderne selv er indforstået i at indgå i et harem. Tror Joachim B. Olsen mon selv, at der er en stor efterspørgsel blandt muslimske kvinder for at indgå i polygame ægteskaber?....

Læse hele brevet
24-8-2011

Vi kan lære af Børnehuset Kildespring

Desværre er det jo i dag sådan, at mange travle småbørnsfamilier har svært ved at nå forbi kommunebiblioteket for at låne bøger, og så er det jo ganske let lige at tage bøgerne med, når man alligevel henter sin søn eller datter. ....

Læse hele brevet
1-12-2010

Gladsaxe er sig sit ansvar bevidst

Ros til det store flertal i Gladsaxe Byråd, der har indført en grænse på maksimalt 30 procent børn i daginstitutionerne med anden etnisk baggrund end dansk.....

Læse hele brevet
11-8-2010

Er dit barn en enhed?

Ifølge udkastet til invitationen til medlemmerne skal vi besøge Søndergård som er ”en integreret institution med plads til 146 enheder”. Enheder, tænke jeg – er det mon stole, borde, mælkekartoner eller barnevogne, der er plads til 146 af? Næh, de 146 ”enheder” dækker over børn – dine og mine, naboens og genboens små purke er i den kommunale verden blevet forvandlet til ”enheder”. Oplysningerne om de 146 ”enheder” stammer ifølge Vallensbæk kommune fra Ballerup kommune....

Læse hele brevet
28-5-2010

Taknemmelighed, tak

En makedonsk og en palæstinensisk kvinde optræder i EB den 28. maj og klager deres nød over, at regeringen og Dansk Folkeparti har lagt loft over børnechecken. Hvis de to kvinder nu havde været i henholdsvis Palæstina og Makedonien, mon så de palæstinensiske og makedonske myndigheder ville forære dem 30.000 kr. hver om året i børnecheck? Nej, selvfølgelig ikke.....

Læse hele brevet
31-3-2010

Alt skal være politik

Det er på mærkværdig vis lykkedes for den svenske justitsminister og hendes heppekor af danske prostitutionstilhængere anført af Mette Frederiksen og Pernille Vigsø Bagge at gøre privatliv og moral til et offentligt anliggende i bedste islamiske stil.....

Læse hele brevet
6-3-2009

Lad børn være børn

Venstrefløjen på Christiansborg har i flere år forsøgt at få nedsat valgretsalderen til 16 år. Nu gøres forsøget også i Ballerup kommune. Borgmester Ove Dalsgaard vil foranstalte et prøvevalg for 16-17-årige i forbindelse med efterårets kommunalvalg. Umiddelbart kan det jo virke ganske harmløst at bede de 16-17-årige om at afgive deres stemme på forsøgsbasis – stemmerne kommer jo ikke til at tælle med i det samlede valgresultat. Og det er jo bare et prøvevalg – men prøvevalget skal bane vej for, at valgretsalderen i Danmark sænkes, og spørgsmålet om det nu er sådan en god idé?....

Læse hele brevet
18-2-2009

Bak dem nu op

Aviserne bør vise en smule indfølingsevne for de to unge forældre. Beboerne i Fynshav og alle vi andre bør bakke de to op og samles om at give dem styrke til at klare opgaven som forældre frem for at pege fingre af dem.....

Læse hele brevet
8-12-2008

Hovski-snovski

Den tid, hvor akademikere var ensbetydende med høj løn og status er for længst forbi. I dag er der betydeligt større chance for, at en håndværker end en magister, kan give sit barn en opvækst i økonomisk tryghed.....

Læse hele brevet
22-8-2008

Ritts fupnummer

Forvaltningen i København vil sende børnehavebørn til Malmö for at blive passet. Det er jo fantastisk spin fra Ritt Bjerregaards side. Forslaget bliver aldrig nogensinde til virkelighed. Til gengæld har det givet Bjerregaards partifæller på Christiansborg lejlighed til at pukke på regeringen igen, fordi man forhindrer Københavns Kommune i at øge udgifterne, så meget som venstrefløjen i Borgerrepræsentationen vil.....

Læse hele brevet
18-6-2008

Parterapi

Det er pudsigt, at et parti, som ellers slår sig op på at være tilhænger af forebyggelse frem for behandling – endda så voldsomt at partiet vil subsidiere visse fødevarer frem for andre - , så kategorisk afviser, at samfundet skal være med til at forebygge skilsmisser. Det er velkendt og veldokumenteret, at børn fra brudte familier har det sværere end børn, hvor forældrene stadig er sammen, og at risikoen for at disse børn kommer ud i kriminalitet, misbrug og ikke får en uddannelse er større end børn fra familier, hvor forældrene er sammen. Hvis vi afstår fra at hjælpe forældrene med at blive sammen, risikerer samfundet altså i længden at blive påført større udgifter, end de umiddelbare udgifter, som parterapien indebærer.....

Læse hele brevet
17-8-2007

Start med daginstitutionerne

Det er naturligvis al ære værd, at Vallensbæk kommune starter et nyt tilbud for elever i 4.-6. klasse, der er overvægtige, og som blandt andet gennem fysisk aktivitet en gang om ugen efter skoletid skal bringes til at smide nogle af de overflødige kilo. Men i virkeligheden er det alt for sent at starte med at forbedre børnenes kostvaner og fysisk aktivitet, når de er nået skolealderen. Mange vaner grundlægges allerede i daginstitutionerne.....

Læse hele brevet
17-7-2007

God idé med skovbørnehave i Vallensbæk

I Vallensbæk har man fået en god idé. Man vil etablere en skovbørnehave – altså en børnehave, hvor børnene bruger det meste af deres tid i den fri natur. Det har andre kommuner gjort med stor succes – både børnene og forældrene er begejstrede. Mange børn opholder sig store dele af dagen inden for og bruger megen tid på indendørssysler som at se tv, spille playstation eller bruge computeren. Derfor bør der gøres en indsats for at få børnene til at sætte mere pris på friluftslivet. Det skal både ske i børnehaven men også i folkeskolen.....

Læse hele brevet
4-7-2007

Kostpolitik behøves

Jeg er enig i, at børn først og fremmest er forældrenes ansvar, og netop derfor skal forældrene selvfølgelig i videst muligt omfang bestemme, hvordan deres børns kost sammensættes. Når børnene er i daginstitutionerne kan forældrene naturligvis ikke overvåge, hvad børnene foretager sig. For at forældrene derfor kan have tillid til, at dårlige kostvaner ikke grundlægges i daginstitutionerne, må daginstitutionerne fastlægge en kostpolitik. ....

Læse hele brevet
21-6-2007

Nærdemokrati og forældreansvar

Jeg mener faktisk, at det er nødvendigt, at daginstitutionerne er sig meget bevidst, hvilken type mad børnene får i daginstitutionerne. Børnene befinder sig mange timer i daginstitutionerne – og derfor skal maden også være i orden.....

Læse hele brevet
--

S

Ved at medvirke til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet, risikerer SF netop at få dét, som de nu stiller som betingelse ikke at ville acceptere, nemlig et EU, der gør sig store anstrengelser for at gøre USA rangen stridig som militær supermagt og som agerer uafhængigt af FN. Hvad agter SF så at gøre ved det? Tror partiet i ramme alvor, at man så siden hen kan træde ud af forsvarssamarbejdet igen?....

Læse hele brevet
--

En stor tak til Brian Mikkelsen for omsider at befri rigspolitichef Torsten Hesselbjerg for den ubærlige byrde, det har været for ham at indtage den politiets højeste stilling. Hvad de konservatives selvudnævnte skrappe moster Lene Espersen ikke kunne finde ud af, klarede Brian Mikkelsen i en ruf. Måske det var ham, der skulle have været konservativ partiformand i stedet for den slatne moster. ....

Læse hele brevet
belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri