Indlæg om Kirkepolitik

10-4-2015

Man kan ikke tage kristendommen ud af danskheden

Alt kan ikke handle om, hvordan vi som danskere skal agere for at skabe plads og rum til, at indvandrere og efterkommere skal føle sig bedre tilpas i det danske samfund. ....

Læse hele brevet
18-5-2013

Abdul Wahid ud af kirken

Abdul Wahid Pedersen, velkendt for sin tilslutning til stening som straffemekanisme og for sit i lyset af islams holdning til frafaldne muslimer urovækkende kartotek over danske konvertitter, skal angiveligt tale over temaet fred. ....

Læse hele brevet
21-1-2013

Selvfølgelig skal en præst tro på Gud

Betingelsen for, at en præst kan virke i den danske folkekirke burde sådan set være, at vedkommende tror på Gud. Det bør ikke være sådan, at menigheden sidder hver søndag og spekulerer over om præsten er ved at tage dem ved næsen fra prædikestolen. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om, hvis en præst prædiker over evangeliet uden at tro på det.....

Læse hele brevet
23-8-2011

Kirkeministerens attentat på folkekirken

Retten for homoseksuelle til at blive viet i Folkekirken er dømt til at splitte selv samme Folkekirke og dermed fundamentalt ændre hele det kirkelige liv i Danmark, og det for at imødekomme et ønske fra nogle få medlemmer af en minoritetsgruppe.....

Læse hele brevet
21-3-2011

Urimelig beslutning om morgenandagten

Danmarks Radio lader åbenbart fuldstændig hånt om indholdet i det medieforlig, som et flertal i Folketinget for nyligt indgik. Forliget indebar, at DR blev forpligtet til at lægge særlig vægt på formidlingen af den kristne kulturarv.....

Læse hele brevet
4-10-2010

Gudstjeneste og Eidfest

Det er et paradoks, at Socialistisk Folkeparti ønsker gudstjenesten, der indleder folketingsåret afskaffet, altimedens partiets socialordfører Özlem Cekic finder det passende at afholde en eid-fest på selve Christiansborg.....

Læse hele brevet
23-2-2010

Dødsstødet til folkekirken

Mon ikke Kamal Qureshi i stedet for at sparke en åben dør ind og foregøgle danskerne, at folkekirken skulle være en diskriminerende institution, når faktum er, at flere præster velsigner homoseksuelle ægteskaber, i stedet burde rette blikket mod de svolvspruttende imamer, der i pagt med sharia vil straffe homoseksuel adfærd med døden. ....

Læse hele brevet
7-1-2010

Julen er en kristen højtid

Når Lakhrissi forsøger at verdsliggør julen, hænger det formodentlig sammen med, at hun har umådeligt vanskeligt ved at forstå danskernes forhold til deres religion. Det skyldes hovedsagligt, at islam er en religion, der indeholder regler for alle menneskelige forhold, mens kristendommen overlader det til mennesket selv at træffe disse valg. Det er vanskeligt for en muslim at forstå, hvordan en religion – kristendommen – kan være så væsensforskellig anderledes fra en anden – islam. ....

Læse hele brevet
13-11-2009

Ramsdals selvmordsattentat

Københavnerne flygter fra folkekirken viser en rundringning, som Ritzaus Bureau har foretaget. Ansvaret hviler tungt på Brorsons Kirke-præst Per Ramsdals skuldre. Ved at gøre folkekirken til part i den politiske konflikt omkring de afviste irakere, har han stødt massevis af folkekirkemedlemmer fra sig. ....

Læse hele brevet
5-10-2009

Ramsdal må væk

Når Ramsdal fortsat insisterer på at blande sine egne højest private politiske sympatier ind i sin prædiken og tilmed fra prædikestolen, som JP kunne berette om 5. oktober, opfordrer borgerne til at bryde loven, så er Ramsdal ikke værdig som præst i den danske folkekirke. ....

Læse hele brevet
30-9-2009

Frækt initiativ

Det er en frækhed uden lige, at Ammitzbøll og Qureshi, med deres debatmøde vil kaste vrag på en fornem dansk tradition om at starte Folketingsåret med en gudstjeneste. Qureshi har i et tidligere anfald af sygelig selvoptagethed gjort sig skyldig i majestætsfornærmelse ved at optræde i en kaftanlignende klædedragt ved Dronningens bal. Det står naturligvis de herrer frit for at udeblive fra gudstjenesten, men ligefrem at politisere en i sin essens aldeles upolitisk tradition ved at gøre den til genstand for en utidig debat om sekularisme – et begreb som hverken Ammitzbøll eller Qureshi tilsyneladende har fattet betydningen af, er både frækt og sjofelt.....

Læse hele brevet
13-9-2009

Ramsdals attentat mod folkekirken

Ramsdal og hans ligesindede i den præstegruppe, som han nu har kaldet til oprettelsen af, skal imidlertid ikke have held til at slæbe kristendommen igennem det politiske søle. Kristendommen er ikke en ideologi i hvilken man kan hente vejledning i politiske anliggender og ethvert forsøg herpå er gudsbespottelse intet mindre. ....

Læse hele brevet
4-9-2009

Ramsdal til afkølong

En præst, der er parat til med åbne øjne at bryde loven er uværdig til at være præst i den danske folkekirke. Det er godt, at Ramsdal nu af Københavns biskop er sendt til afkøling i tre uger, men en fyreseddel er den eneste rigtige løsning.....

Læse hele brevet
13-8-2009

Ramsdals attentat mod folkekirken

Per Ramsdal er uden tvivl en blændende demagog, men han er en skændsel for den danske folkekirke, og hans skamløse fremfærd vil utvivlsomt få mange danskere til at overveje deres medlemskab af folkekirken.....

Læse hele brevet
22-7-2009

Ramsdal ødelægger selv folkekirken

Per Ramsdal og hans menighedsråd kan ikke være lovgivende og dømmende magt i Danmark – de kan ikke føre udlændingepolitik, og de kan ikke afgøre konkrete sager om, hvilke asylansøgere, der kan eller ikke kan blive i Danmark.....

Læse hele brevet
13-7-2009

Polygami blandt mormoner

Derimod hentyder jeg til mindre amerikanske mormonsekter som Fundamentalist Church of Jesus Christ Saints og Apostolic United Brethren. Det var med mit indlæg min hensigt at pege på, at accept af polygami ikke kan rummes inden for den danske folkekirke, og at det er et sygdomstegn for selve folkekirken, når en kandidat til bispeembedet i København strækker sin tolerance så vidt, at han er villig til at acceptere præster, der måtte være tilhængere af polygami.....

Læse hele brevet
3-7-2009

Bispekandidater ude af takt med folket

Kaj Bollmanns synspunkt om, at kristendommen og folkekirken skal kunne rumme alle synspunkter uanset, hvor vanvittige de så end måtte være genererer mig umådeligt. At han tilmed vil sikre rummeligheden ved at reducere kirkens rolle i noget af det mest væsentlige, der foregår i den almindelig danskers liv – nemlig ægteskabet – vil yderligere reducere danskernes interesse og engagement i kirken.....

Læse hele brevet
29-6-2009

Grænser for kristendom?

Ét er at Kaj Bollmann tilsyneladende er tilhænger af, at homoseksuelle skal kunne vies i folkekirken. Det er et synspunkt, som Bollmann ikke står alene med. Anderledes rystet må enhver kristen lutheraner være over, at Kaj Bollmann åbenbart er så optaget af at være tolerant, at han er parat til at åbne for ægteskaber med flere personer – altså polygami. ....

Læse hele brevet
20-5-2009

Menighedsråd splitter folkekirken

Folkekirken skal ikke befatte sig med politik, for når man bliver politisk, så deler man også vandene – og folkekirkens opgave er at samle befolkningen, ligesom det i øvrigt er kristendommens centrale budskab, at religion og politik skal forblive adskilt: Giv Gud, hvad Guds er og kejseren, hvad kejserens er, som Jesus sagde til Herodes. ....

Læse hele brevet
2-2-2009

Kritik er nødvendig for udvikling

Såvel når det gælder dette spørgsmål som alle andre spørgsmål om samfundets indretning forsøger Abdul Wahid Pedersen at lade Oplysningstiden være ugjort. Dette sker med henvisning til at kritik af religioner er det samme som mobning. På samme måde kan man vel kalde kritik af et politisk partis synspunkter for mobning af det pågældende partis tilhængere. Eller hvad med Wahids kritik af ateister. Det er åbenbart ikke mobning, når man betegner ateister som en ”trussel”, sådan som Wahid har gjort. Derved fremstår absurditeten i Wahids synspunkt klart. Hvorfor skal lige nøjagtige religioner have særstatus? Hvorfor ikke alle mulige andre verdensanskuelser? ....

Læse hele brevet
17-10-2008

Præsteinitiativet bør blive frikirke

Meget er der plads til i Folkekirken men ikke, at kristendommens budskab slæbes igennem det politiske søle, og det er akkurat det ærinde Præsteinitiativet er ude i. Når man tilmed nu agter at slå pjalterne sammen med udenomsparlamentariske grupperinger, der i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset ikke tøvede med at lave vold og ballade i gaderne, så er målet fuldt. ....

Læse hele brevet
7-10-2008

Ud over klinten

Socialdemokratiets kirkeordfører, Karen Klint, fik afsløret sit partis sande ansigt, da hun i et anfald af misforstået tolerance, tirsdag fik lanceret et forslag om fremover at placere Store Bededag på dagen for Muslimernes Ramadan-fest Eid. Der er jo alligevel ikke nogen danskere, der går op i Store Bededag, så man kan lige så godt tilgodese den muslimske minoritet og tilføje en islamisk helligdag til serien af danske kristne helligdage synes at have været Karen Klints rationale. ....

Læse hele brevet
18-12-2007

Normann Svendsen svigter sit embede

Erik Normann Svendsen har naturligvis som enhver anden borger i dette land ret til at have sin mening. Men Normann Svendsen har ikke ret til at tage folkekirken som gidsel i et politisk ærinde. Og som biskop over København Stift påhviler der Normann Svendsen en ganske særlig forpligtelse til at holde evangeliet i hævd.....

Læse hele brevet
16-10-2007

Mona Sheikh forstår ikke kristendommen

Mona Sheikh begår den klassiske fejlslutning at antage, at religioner er ens. Men religioner er ikke ens. Hvor viden og religion i kristendommens tilfælde går hånd i hånd, så er viden og islam hinandens modsætninger, fordi Koranen betragtes som den endegyldige sandhed, der ikke kan modificeres eller afkræftes. Koranen er Guds egen bog – sendt til mennesket og derfor ufejlbarlig. Biblen er menneskets egne ord – og derfor givetvis fyldt med fejl. Vi har f.eks. fire til dels indbyrdes forskellige evangelier om Jesus færden på jorden – alle kan de ikke ordret være rigtige.....

Læse hele brevet
26-9-2007

Frihed for Loke såvel som for Thor

Kære Susanne Bulic; pastor Søren Krarup er ligesom jeg er – og du formodentlig er – medlem af den danske folkekirke – i mine øjne er det forfærdende, at du i fuld alvor kan mene, at Søren Krarup burde formenes adgang til Nærum Kirke. ....

Læse hele brevet
6-7-2007

Autonome og muslimer i lukkede kirker

Det er en falliterklæring, at ti københavnske kirker nu står foran lukning. I en tid hvor folkekirken mister medlemmer, er der ikke tid til at lukke kirker, men tværtimod tid til at gå i offensiven for at rekruttere nye medlemmer til folkekirken. Der er et stort uopdyrket potentiale blandt de mange ikke-kristne indvandrere, der er kommet til Danmark i de seneste 20-30 år. En opgave, som folkekirken fuldstændig har forsømt indtil videre.....

Læse hele brevet
belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri