Indlæg om Regionalpolitik

21-5-2015

Region Hovedstaden lukker Idrætsklinikken

Med lukningen af Idrætsklinikken Nord mister de idrætsaktive borgere i de tilknyttede kommuner et fantastisk tilbud, der har behandlet i tusindvis af patienter for en billig penge. Nu skal patienterne ind i det almindelige system, og det bliver formentlig dyrere for regionen og dårligere for borgerne. ....

Læse hele brevet
19-5-2015

Hermansen galt afmarcheret

For det tredje Dansk Folkeparti ønsker ikke at erstatte regionerne med ”en virksomhedsorienteret og økonomisk udpeget bestyrelse” som Hermansen skriver. Dansk Folkeparti ønsker at erstatte regionerne med sundhedsministeren, ....

Læse hele brevet
15-4-2015

Vi skærer ned - desværre

Udfordringen på de 150 mio. kr. er i øvrigt i mellemtiden vokset til 225 millioner kroner. Når vi har gennemført de seneste besparelser, så har jeg på et år været med til at spare ½ milliard kroner på sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden.....

Læse hele brevet
15-4-2015

Byådets protest over sengelukning skal høres

Det er igen hovedet under armen og håret tilbage på Hvidovre Hospital. Det, vi i Region Hovedstaden, bad om var en ledelsesmæssig forankring på Hvidovre Hospital – ikke en lukning af den medicinske afdeling på Glostrup Hospital.....

Læse hele brevet
15-4-2015

Ringede Robert Hansen 1813 først

Men i Region Hovedstaden må man jo ikke tage på skadestuen før man har ringet 1813 og fået lov til det – og det er der jo ikke noget, der tyder på, at Robert Hansen gjorde? Hvis han havde gjort det havde han jo sikkert også måtte vente en 6-8 minutter på at komme igennem – i bedste fald!....

Læse hele brevet
27-3-2015

Bare 2 minutter mere

Svaret er, at det gør borgerne såmænd allerede. De partier i Regionsrådet, der står bag den kuldsejlede 1813-telefon, har fastsat et serviceniveau svarende til, at 90 pct. af opringningerne skal være besvaret inden for 3 minutter. Det har Region Hovedstaden aldrig kunnet leve op til – og den gennemsnitlige ventetid udgjorde i sidste måned 4 minutter og 42 sekunder.....

Læse hele brevet
11-3-2015

Gravide på langfart

Det næste, man finder ud af, er, at Hvidovre Hospitals vicedirektør i pressen har tilkendegivet, at han har sendt flere gravide fra Hvidovre Hospitals optageområde, som jo bl.a. tæller Glostrup, Brøndby og Vallensbæk på langfart til Hillerød.....

Læse hele brevet
5-3-2015

Lighed for loven - også på Hvidovre Hospital

Alt sammen er totalt uacceptabelt. Det danske sundhedsvæsen bygger på ligebehandling. Uanset om man er høj eller lav skal man have samme behandling i det danske sundhedsvæsen – og man skal slet ikke ved at smøre en direktør på et dansk sygehus kunne skaffe sig eller sine bedre forhold under indlæggelse.....

Læse hele brevet
26-2-2015

Stop særbehandling af ambassadør-familie

I det danske sundhedsvæsen skal alle behandles lige høj som lav – og uanset hvor mange fine middage Torben Mogensen er blevet budt på, så skal han under ingen omstændigheder sørge for, at den saudi-arabiske ambassadørs mor får en anden behandling end andre patienter.....

Læse hele brevet
18-2-2015

Skal gravide fra Gladsaxe til Hillerød

Da Regionsrådet i eftersommeren 2014 besluttede at ændre optageområderne for fødsler i Region Hovedstaden, skete det først og fremmest for at aflaste Rigshospitalet. Koncerndirektionen i Region Hovedstaden havde bedyret, at det var det, der skulle til for at løse problemerne, men det har åbenbart blot betyder, at presset er flyttet til Hvidovre Hospital....

Læse hele brevet
5-11-2014

1813 koster stadig flere besøg på Hvidovre Hospita

Langt flere patienter end, da lægevagten eksisterede, bliver nu henvist til at opsøge Hvidovre Hospital – og det koster naturligvis penge, når der kommer flere kunder i butikken. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at borgerne er blevet mere syge – men flere ses alligevel ambulant på Hvidovre Hospital.....

Læse hele brevet
31-10-2014

Sct. Hans er aldeles uegnet som asylcenter

Der er ingen tvivl om, at en placering af et asylcenter midt på et fungerende psykiatrisk hospital er en i særklasse dårlig idé. Asylcenteret placeres midt imellem Dobbeltdiagnosecenteret og Åbent Retspsykiatrisk Afsnit. Her er der tale om en gruppe borgere, som har brug for ro og stabilitet for at kunne komme sig over deres sygdom – og de har slet ikke brug for, at deres hospital indtages af asylanter fra Mellemøsten.....

Læse hele brevet
29-10-2014

1813 var eklatant dårligt håndværk

Problematikken var imidlertid den, at Region Hovedstadens flertal uden forudgående dialog med de praktiserende læger, der drev Lægevagten, valgte at opsige aftalen herom, og uden overhovedet at inddrage lægerne etablerede sit eget system, som tilmed skulle idriftsættes godt 8 måneder efter beslutningen blev truffet!....

Læse hele brevet
10-10-2014

Wonderful Copenhagen har brug for en ny start

Wonderful Copenhagen har fået alvorlige ridser i lakken i kølvandet på skandalen omkring det internationale melodi grand prix. Fonden undersøges nu af Rigsrevisionen, Statsforvaltningen og Erhvervsstyrelsen. ....

Læse hele brevet
9-10-2014

Oplevelsen på Hvidovre Hospital var ikke acceptabe

I forhold til oplevelsen på skadestuen er det et generelt problem på mange af vores skadestuer, at der simpelthen er for lidt personale i aften- og nattetimerne. Det synspunkt vandt Dansk Folkeparti trods alt lydhørhed for i budgetforhandlingerne – derfor tilføres der i 2015 flere penge til at øge bemandingen i aften- og nattetimerne.....

Læse hele brevet
30-9-2014

DF gav gravide en ekstra hånd

Netop i forhold til Hvidovre hospital blev der således ændret i spareplanen. Dansk Folkeparti ville ikke være med til at indsatsen for sårbare gravide blev neddroslet, sådan som Hvidovre Hospital havde lagt op til i deres budgetforslag ved besparelser på familieambulatoriet. Familieambulatoriet er et tilbud til gravide og småbørnsfamilier, hvor der er misbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin i familien. ....

Læse hele brevet
18-9-2014

Gentofte Hospitals sydfløj færdiggøres endelig

Mange besøgende på Gentofte Hospital har i tidens løb undret sig over, hvorfor sydfløjen ikke er blevet færdiggjort, når andre dele af Gentofte Hospital fremstår så nedslidte som tilfældet er. Men det er historie – og nu kan vi i stedet glæde os over, at der frem mod 2018 afsættes i alt 72 mio. kr. til færdiggørelsen.....

Læse hele brevet
18-9-2014

DF glæder sig over nyt kræftcenter på Herlev

Ud over rådgivning vil projektet indeholde motionstilbud, værksteder, samtalerum og en terapihave. Fordelen ved, at Kræftens Bekæmpelse kommer tættere på patienterne i et center på Herlev Hospital er jo netop, at borgerne hurtigt kan få adgang til hjælp og bistand, hvis de får at vide, at de er ramt af kræft. ....

Læse hele brevet
4-9-2014

1813 koster flere besøg på Hvidovre Hospital

Der er efter en hel del, der tyder på, at 1813 ud over at være en serviceforringelse over for borgerne, også ender med at koste regionen betydeligt flere penge end der oprindeligt var lagt op til.....

Læse hele brevet
14-8-2014

Ikke hele historien om 1813

Dertil kommer, at undersøgelsen er foretaget blandt patienter i en ”almindelig” uge på 1813 – altså en uge uden helligdage tilmed i den periode, hvor det gik forholdsmæssigt bedst for 1813. 1813 klarer sig absolut dårligst i forbindelse med ferier og helligdage. ....

Læse hele brevet
25-6-2014

Ventetiden på Herlev Skadestue

I januar 2014 – efter indførelsen af 1813 – var ventetiden oppe på 116,2 minutter. I februar 2014 var den steget til 148,5 minutter. Herefter hører Region Hovedstadens lyst til at fortælle om ventetid foreløbig op – men jeg har spurgt til tallene og forventer naturligvis at få dem. ....

Læse hele brevet
4-4-2014

1813-skandalen er større end først antaget

Forklaringerne har været mange bl.a. mangel på forberedelsestid og overraskende mange opkald. Men Regionsrådets første monitorerings-rapport af 1813 viser noget helt andet. Således mangler akuttelefonen 1813 månedligt mere end 20.000 opkald i forhold til det, som Region Hovedstaden havde forventet.....

Læse hele brevet
19-3-2014

Islam ligestilles med kristendommen

På nær 5 kvadratmeter er de to rum til henholdsvis muslimer og kristne lige store. Der opføres et springvand, som muslimer kan vaske deres fødder i inden de træder ind i moskéen. Der indkøbes kun bibler og koraner – ikke skrifter fra andre trossamfund, og moskéen forbeholdes muslimer – uafklaret er det hvilken rolle kvinder skal have i moskéen, da de jo traditionelt ikke må komme ind i en moské.....

Læse hele brevet
18-3-2014

1813 er en fiasko

Faktum er, at 1813 er en betydelig serviceforringelse for borgerne. Før 1. januar kunne man ringe til lægevagten og komme til at tale med en alment praktiserende læge, der kunne komme ud til borgeren eller henvise borgeren til at opsøge lægevagten selv.....

Læse hele brevet
18-3-2014

1813s forudsigelige fald

Det kan heller ikke komme bag på nogen. Erfaringer fra udlandet viste, at et sygeplejerske-baseret vagtsystem ville medføre langsommere ekspeditioner og flere indlæggelser end et lægebaseret vagtsystem. Og det er desværre gået fuldstændig som forudsagt.....

Læse hele brevet
12-3-2014

Lægemanglen imødekommes

Det betyder, at der kan åbne en ny lægepraksis i en af de fire kommuner. Vi ved, at rigtig mange borgere på Vestegnen har læge i en anden kommune end den de bor i, men egentlig helst vil have en læge tæt på hvor de bor – og samtidig har der i nogle kommuner ligefrem været vanskeligt at lokke praktiserende læger til at slå sig ned.....

Læse hele brevet
8-3-2014

Såkaldt pylrede forældre og 1813

Det er og bliver en serviceforringelse af historiske dimensioner – og nu har vi endda fået lig på bordet – men altså end ikke det kan rykke Regionsrådets flertals opbakning til 1813. ....

Læse hele brevet
5-3-2014

En tragisk sag som ikke må gentage sig

Der er flere ting i sagen, der er besynderlige. For det første er det mærkværdigt, at politiet, der tager imod opkaldet, ikke viderestiller opkaldet til Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral, hvor en sundhedsfaglig kompetent medarbejder kunne vurdere om der skulle sendes en ambulance. Det er i strid med almindelig praksis, som tilsiger, at sundhedsfaglige opgaver håndteres af AMK-Vagtcentralen.....

Læse hele brevet
5-3-2014

Gratis omgang fra de Radikale

Det Radikale Venstre har selv været med til at nedlægge lægevagten og lade den erstatte af 1813, der har medført længere telefon-ventetider, dårligere behandling, har afkoblet de alment praktiserende læger fra akuthjælpen og ført til længere ventetider på børnemodtagelserne rundt omkring i regionen.....

Læse hele brevet
27-2-2014

For let, Hanne Andersen

Hvis Regionsrådet overhovedet skal kunne retfærdiggøre sin egen eksistens, så må politikerne tage ansvar for og lytte til de borgere, der kommer med berettigede bekymringer om regionens institutioner. ....

Læse hele brevet
25-2-2014

Flemming Pless er en fiasko

1813 er i hvert fald ikke en succes, hverken målt på de kriterier Regionsrådets flertal selv har opstillet for servicemål, ej heller for kvalitet, borgertilfredshed eller for så vidt angår nedbringelse af ventetiderne i akutmodtagelserne – og da slet ikke på Regionens børnemodtagelser.....

Læse hele brevet
9-1-2014

Jeg er ikke beroliget om 1813

Fejlen ved 1813 ligger i selve systemet. Sygeplejersker er ikke uddannede til at træffe beslutninger om diagnostik og behandling. Det er alene læger. Samtidig ....

Læse hele brevet
8-1-2014

1813 er dyrt og dårligt

Virkeligheden har også været en anden. Mange borgere har måttet vente op imod en time på at komme til. Halvdelen af opkaldene er gået tabt, fordi borgerne selvsagt taber tålmodigheden, når de modtages af en stemme, der oplyser om, at der er 70 minutters ventetid og at man er nummer 49 i køen – er man længere nede i køen end nr. 49 får man slet ikke at vide, hvor langt fra målet man er, for Regionen vil jo nødigt tage modet fra en.....

Læse hele brevet
2-1-2014

1813 - dårligt fra start

Alene det forhold, at regionen har disponeret med kun at ansætte tre gange så mange sygeplejersker til at håndtere forventet ti gange så mange opkald siger lidt om de forudsætninger, der er lagt ned i tilrettelæggelsen af den nye sygeplejevagt, og som er med til at generere den forudsatte besparelse på 15 millioner kroner, som systemet angiveligt skulle medføre. Allerede på førstedagen måtte der imidlertid indkaldes ekstra sygeplejersker til at håndtere patienthenvendelserne. Det har næppe været billigt.....

Læse hele brevet
18-12-2013

VUC Hvidovre vil flytte fra Hvidovre

Jeg må sige, at jeg er dybt forundret over, at VUC Hvidovre-Amager vil flytte sin Hvidovre-afdeling væk fra Hvidovre. Der er i forvejen et enormt stort udbud af uddannelser i Københavns Kommune, og der foregår en intensiv konkurrence om dels de unge, der bor i Hovedstaden men også for at trække unge fra omegnskommunerne til uddannelsesinstitutionerne i København. ....

Læse hele brevet
14-11-2013

Nu må klapjagten på Helsingør stoppe

Sophie Hæstorp Andersens parti – Socialdemokraterne – gik til valg på at bevare både Helsingør og Frederikssund Hospitaler forud for regionsrådsvalget i 2009. Men fire måneder inde i valgperioden skiftede Socialdemokraterne kurs og valgte alligevel at dødsdømme de pågældende hospitaler. Først fra det nye Nordsjællands Hospital stod færdig vel at mærke. Men heller ikke det løfte holdt, og Helsingør Hospital blev lukket 1. februar.....

Læse hele brevet
14-11-2013

Jeg har også tillid til sygeplejersker

Regionen mangler endnu – her halvanden måned før Akuttelefonen skal overtage Lægevagtens opgaver – at ansætte to tredjedel af de læger, der skal fungere som bagvagter for sygeplejerskerne. Jeg tvivler stærkt på, at det vil lykkes inden den 1. januar – som bekendt hænger læger ikke ligefrem på træerne.....

Læse hele brevet
11-11-2013

Fischers klynkefabrik

Charlotte Fischer er sur over, at en udvalgsformand i en kommune angiveligt får ”langt over 200.000 kr.” mens en udvalgsformand i Region Hovedstaden modtager 28.466 kr. i årligt honorar. Jeg ved ikke, hvor Charlotte Fischer har de ”langt over 200.000 kr.” fra. I min nabokommune Albertslund modtager formændene omkring 141.000 kr. årligt – og det er vist et meget typisk leje. Men overdrivelse fremmer som bekendt forståelse. ....

Læse hele brevet
11-11-2013

Socialdemokratiet fører vælgerne bag lyset om kræf

Derfor har Dansk Folkeparti sagt, at i stedet for at lade de 350 millioner kroner stå på en konto til et projekt, som vi alligevel ikke får lov til at gennemføre, så lad os bruge de 350 millioner kroner til at forbedre behandlingen af patienterne på en stribe andre områder, herunder inden for kræftområdet.....

Læse hele brevet
7-11-2013

Tvivl om lægevagt er nytteløs

Det er derfor nu eller aldrig, hvis lægevagten skal fortsætte efter nytår. Derfor må man nok også konkludere, at tvivlerne har indtaget et bekvemmeligt midter-synspunkt, hvor man foregøgler, at man kan blæse og have mel i munden på samme tid....

Læse hele brevet
6-11-2013

Der bliver trængsel på skadestuerne efter nytår

De borgere, der hidtil er blevet bedt om at opsøge lægevagten fysisk, vil fremover blive bedt om at tage på skadestuen i stedet. Med andre ord – der kommer flere kunder i skadestuerne.....

Læse hele brevet
5-11-2013

Lukker Frederiksberg Hospital før tid

Men kan man stole på flertallet i Regionsrådet? Helsingør Hospital lukkede tidligere på året – 8 år før planlagt. Beslutningen blev truffet hen over hovedet på borgere og medarbejdere, der måtte høre om beslutningen igennem pressen. Kun Dansk Folkeparti og Konservative var imod.....

Læse hele brevet
5-11-2013

Lægevagten skal bevares nu

Både De Radikale og Enhedslisten må imidlertid forstå, at det er NU at lægevagten skal genoprettes, hvis det skal ske. Man kan ikke komme anstigende om et halvt eller et helt år og sige til lægerne, at nu vil vi for resten gerne have lægevagten tilbage. På det tidspunkt vil de læger, der har kørt lægevagt have fundet andre arbejdsopgaver, og de vil ikke længere være til rådighed for lægevagten.....

Læse hele brevet
5-11-2013

Advarsel til dyrevenner

Så vælger man som dyreven at give sit kryds til Hansens parti, så vil ens stemme efter al sandsynlighed gå til et af ovenstående tre partier! Og det er i hvert fald ikke mit indtryk, at ret mange dyrevenner er med på den galej.....

Læse hele brevet
5-11-2013

Hvad har Venstre opnået

De fire år uden for indflydelse gjorde Venstre så desperate, at de var klar til at hoppe ombord på venstrefløjens vogn og nu har partiet de sidste fire år som døde fisk flydt med Vibeke Storm Rasmussens strøm. Venstre har således stadig 0,00 procents indflydelse i Regionsrådet. Venstre har bare valgt at stemme for i stedet for at stemme imod.....

Læse hele brevet
31-10-2013

Omsider nye rammer til Hovedpinecentret

I mange år har Dansk Folkeparti kæmpet for at få mere tidssvarende rammer til Hovedpinecentret på Glostrup Hospital. Centret er stærkt presset af flere henvisninger og et stigende antal patientforløb – og placeret fuldstændig uhensigtsmæssigt i utidssvarende lokaler i tilknytning til Psykiatrisk Center Glostrup. ....

Læse hele brevet
30-10-2013

Liberal Alliance og lægevagten

Liberal Alliance er nemlig gået i valgforbund med Venstre, der er tilhængere af at afskaffe lægevagten. Liberal Alliance er et lille parti – og skal være heldige, hvis de kommer i Regionsrådet. Af valgtekniske grunde tilgodeser valgforbund det største af de partier, som indgår i valgforbundet, så meget taler for, at Liberal Alliances stemmer ender hos Venstre.....

Læse hele brevet
29-10-2013

S skaber usikkerhed

Jeg håber for patienternes skyld, at Dansk Folkeparti får indflydelse efter regionsrådsvalget – der er rigtigt, rigtig meget at rette op på efter fire års misregimente.....

Læse hele brevet
29-10-2013

Hvad har Venstre opnået

Det blev Bent Larsen åbenbart så ked af, at han de sidste fire år ikke har bestilt andet end at være vedhæng for det røde flertal i Regionsrådet og stemme sammen med dem – uden at vi andre har kunnet få øje på Venstres indflydelse…. ....

Læse hele brevet
29-10-2013

Problemer tørres af på kommuerne

Et af de absolut største problemer er, når en borger skal udskrives fra hospitalet til opfølgning i kommunen. Det er langt fra altid, at regionen giver besked til kommunen i tilstrækkelig god tid til, at kommunen kan finde det rette tilbud til borgeren, og det er heller ikke altid, at den genoptræningsplan, som borgeren får med, hvis der er behov herfor, er tilstrækkelig fyldestgørende.....

Læse hele brevet
29-10-2013

Brug for Frederikssund Hospital i fremtiden

Erik Sejersten bliver ved med at fremhæve Venstres ønske om at erstatte Frederikssund Hospital med et sundhedshus. Jeg synes borgerne i Frederikssund og Halsnæs skal kontakte alle dem de kender i Helsingør og Fredensborg Kommune og spørge dem, hvor tilfredse de er med det ”sundhedshus” som borgerne i Helsingør har fået i stedet for deres hospital.....

Læse hele brevet
29-10-2013

Bevar lægevagten

Med nedlæggelsen af lægevagten bliver der også yderligere pres på skadestuerne på Amager og Hvidovre Hospital, som borgerne på Amager er henvist til i aften- og nattetimerne, fordi det nye nummer 1813 vil henvise borgerne til at opsøge skadestuerne, da der ikke længere er nogen lægevagt at opsøge. Det vil betyde længere ventetid på skadestuerne.....

Læse hele brevet
29-10-2013

At skaffe sig af med et hospital

Region Hovedstadens flertal havde derefter behov for at afhænde Helsingør Hospital inden regionsrådsvalget for at lægge enhver debat om hospitalets genopståen eller muligheden for at anvende hele eller dele af hospitalet som Sundhedshus død. Helsingør Kommune blev gjort til grin med en utilladelig kort frist til at afgive bud på hospitalet.....

Læse hele brevet
29-10-2013

Ventetiden på Hvidovre vil stige

Der er i forvejen rigtig travlt på mange af vores skadestuer – og samtidig sker indkøringen af det nye akutsystem i den tid på året, hvor der er erfaringsmæssigt er allermest at lave – nemlig vinterhalvåret. Her er massevis af infektioner, faldulykker, fordi det er glat osv. ....

Læse hele brevet
23-10-2013

Embedsmænd gør politikeres arbejde

Koncerndirektør Svend Hartling er sendt i byen her i Ekstra Bladet den 23. Oktober for at svare en bekymret borger, der frygter, at hun ikke vil kunne komme til at tale med en læge efter 1. Januar – og det er da en berettiget bekymring – hun burde faktisk bekymre sig over, om hun overhovedet kan komme igennem på 1813.....

Læse hele brevet
17-10-2013

Benægt, benægt, benægt

Der er ingen lægevagt efter den 1. Januar. Der er en sygeplejerskevagt. Det vil sige, at man ikke længere kan ringe 2 x 3869 efter 1. Januar. I stedet skal man ringe til regionens sundhedstelefon 1813 og her vil en sygeplejerske – og ikke en læge – så vurderer ens sundhedstilstand. ....

Læse hele brevet
17-10-2013

Skadestuer ligger underdrejet

I et velfærdssamfund som det danske, hvor vi endda ifølge regeringen har råd til at forgylde østeuropæere med SU, kontanthjælp, dagpenge og børnecheck, selv til børnene i hjemlandet, er det da en falliterklæring, at vi ikke har råd til at behandle patienterne på vores skadestuer betryggende.....

Læse hele brevet
11-10-2013

Glostrup Skadestue skal være døgnåben igen

Dansk Folkeparti stemte imod lukningen af skadestuen på Glostrup Hospital. Vi var og er imod at forringe akuttilbuddet for regionens borgere. Særligt for ældre medborgere og børnefamilier er det vigtigt og trygt, at der er en skadestue tæt på.....

Læse hele brevet
11-10-2013

Lægevagten i Hvidovre nedlægges

Faktum er, at ingen i regionsrådet endnu ved, hvordan den nye sygeplejevagt, som altså skal træde i kraft 1. januar, kommer til at fungere. Meget af personalet er endnu ikke ansat – og Region Hovedstaden mangler læger til at være bagvagter for de sygeplejersker, som skal overtage hovedparten af lægernes opgaver – og regionen er derfor nu ude i anden ansøgningsrunde for overhovedet at få læger nok.....

Læse hele brevet
11-10-2013

Løse påstande fra S og SF

Enhver kan jo sige sig selv, at hvis der er to hospitaler i Nordsjælland, så bliver der alt andet lige mindre grund til at tage til hospitaler uden for Nordsjælland.....

Læse hele brevet
9-10-2013

Region Hovedstaden gambler med patienterne

Vi har stor respekt for sygeplejerskers faglige kunnen, men et syv ugers kursus i tillæg til en sygeplejerskeuddannelse kan umuligt give den samme faglige robusthed som en speciallægeuddannelse i almen medicin.....

Læse hele brevet
8-10-2013

Tårnby-borgerne skal have en døgnåben skadestue ig

Sidste år besluttede Regionsrådets flertal – uden om blandt andet Dansk Folkeparti – at aften- og natlukke en stribe skadestuer i Region Hovedstaden – blandt andet skadestuen på Amager Hospital. Siden da har borgerne i Tårnby været henvist til at opsøge skadestuen på Hvidovre Hospital, hvis de kommer til skade efter kl. 22.00.....

Læse hele brevet
8-10-2013

Jo, I lukker lægevagten

Men Hanne Andersen; kan man efter den 1. januar ringe 38 69 38 69 og få fat i lægevagten? Nej. Kan man ringe på et andet telefonnummer (1813) og få fat i en læge? Nej, man får fat i en sygeplejerske, der så vurderer om man skal viderestilles til en læge. Hvis – vel at mærke regionen får ansat de læger, de har behov for. Det kniber – og man er nu ude i anden ansøgningsrunde.....

Læse hele brevet
1-10-2013

Selvfølgelig kan Frederikssund Hospital overleve

Dertil kommer at forudsætningerne for lukningen af Frederikssund Hospital er bristet. Nordsjællands Hospital bliver mere end en femtedel mindre end det var forudsat, da regionsrådets flertal uden om bl.a. Dansk Folkeparti traf beslutningen om at lukke bl.a. Frederikssund og Helsingør Hospitaler. ....

Læse hele brevet
26-9-2013

Kræft mangler i budget

Det er der flere årsager. Vi vil ikke acceptere nedlæggelsen af lægevagten, at der ikke bliver gjort noget ved ventetiderne på skadestuerne og at der ikke afsættes så meget som én ekstra krone til kræftbehandling ud over, hvad Koncerndirektionen i forvejen havde afsat. ....

Læse hele brevet
26-9-2013

Læger søges....

I øjeblikket arbejder der 569 læger i Region Hovedstadens lægevagt. Helt så højt skal man sikkert ikke op – nu hvor patienterne, der henvender sig til 1813 primært skal diagnosticeres af sygeplejersker i stedet for læger. Men Region Hovedstadens koncerndirektør er dog alligevel ærlig nok til at indrømme, at han ikke har fået det antal ansøgninger han har brug for.....

Læse hele brevet
25-9-2013

Usandheder om produktionskøkken

Men man skal ikke ty til usandheder, som Knudsen gør i sit indlæg den 25. september 2013. Her hævder Knudsen, at DF har været med til at ”støtte den tidligere regering i at placere Nordsjællands Nye Hospital ved Hillerød. Og uden produktionskøkken”.....

Læse hele brevet
25-9-2013

Nej til sundhedshus - ja til hospital

Nyt Hospital Nordsjælland er som bekendt blevet markant reduceret i areal siden tanken om et ”supersygehus” i Hillerød blev lanceret. Så meget så der vil være behov for at have ikke ét men to hospitaler i Nordsjælland. ....

Læse hele brevet
19-9-2013

Hvilke læger, Bent Larsen

Hvis man vel at mærke kommer igennem til sygeplejevagten på 1813, må man tilføje. Regionen skønner nemlig at der vil komme 10 gange så mange opkald på 1813 som tilfældet er i dag, men har valgt kun at ansætte 3 gange så mange sygeplejersker, så enten laver sygeplejerskerne på 1813 i dag ikke ret meget eller også regner regionen med at borgerne opgiver at komme igennem på 1813, når de bliver sat i en uendelig telefonkø. Det vil nok så i øvrigt få flere borgere til at opsøge skadestuerne og forlænge de i forvejen betydelige ventetider.....

Læse hele brevet
19-9-2013

Intet nyt om hospitalskøkken

Faktum er, at Regionsrådet har fået nej fra regeringen til at tilføre et produktionskøkken til projekt Nyt Hospital Nordsjælland. Regionsrådet har også fået nej til at lade det indgå som en del af projektet, at der senere skulle kunne tilbygges et produktionskøkken – og Regionsrådet har såmænd også fået nej til at betale produktionskøkkenet af egne midler.....

Læse hele brevet
18-9-2013

Kræft fylder for lidt i budgetforlig

Der skulle have været anvendt et langt højere beløb til at styrke kræftbehandlingen i regionen – og regionsrådsmedlemmerne havde pengene i form af en 50 millioner kroner stor prioriteringspulje, der nu i stedet bl.a. går til styrkelse af regionens indvandrermedicinske klinik. ....

Læse hele brevet
18-9-2013

Flere penge til indvandrermedicinsk klinik, nej ta

Med budgetforliget puttes der yderligere 1,2 mio. kr. i klinikken denne gang til uddannelse af såkaldte peer-mentorer til indvandrere med kroniske lidelser. Det vil sige, at regionen bruger 1,2 mio. kr. på at uddanne indvandrere med kroniske lidelser til at fortælle andre indvandrere med kroniske lidelser, hvordan det er at lave med en kronisk lidelse og samtidig være indvandrere! Det er jo det rene gak-gak.....

Læse hele brevet
11-9-2013

Enkelt er ikke nødvendigvis bedst

Der er ikke tale om at integrere lægevagten i regionens sygeplejevagt. Der er tale om, at regionen uden nogen form for dialog med de praktiserende læger har opsagt aftalen om at drive lægevagt– og i stedet i alt væsentligt vil lade de opgaver som læger hidtil har løst løse af sygeplejersker. Det giver så regionen 15 millioner kroner på bundlinjen....

Læse hele brevet
11-9-2013

Sygeplejevagt - ikke lægevagt

1813 har indtil dato fungeret som en slags sundhedstelefon, hvor borgerne har kunnet stille spørgsmål om forskellige sundhedsrelaterede emner. Fra 1. Januar bliver den akuttelefon. Regionen forventer selv 10 gange så mange opkald, men ansætter kun tre gange så mange sygeplejersker. Derved henter Regionen en besparelse i forhold til den nuværende lægevagt på 15 millioner kroner.....

Læse hele brevet
10-9-2013

Krav om whistleblowerordning

Som situationen er i Region Hovedstaden betragtes enhver form for medarbejder-kritik som udtryk for illoyalitet over for Region Hovedstaden!.....

Læse hele brevet
9-9-2013

Region Hovedstaden er ikke så super

Supersygehuset i Hillerød bliver opført uden produktionskøkken, Region Hovedstaden skulle have en super kræftbehandling – den bedste i landet lød ambitionen – resultaterne fra Rigshospitalet er alt andet end super – inden for flere kræftformer overholder vi ikke de kræftpakker, som Folketinget har vedtaget osv. osv. ....

Læse hele brevet
4-9-2013

Pless viser absurditeten i regionens halalbeslutni

Det er jo også derfor Dansk Folkeparti stemte imod og stillede et ændringsforslag om dels at halalslagtet kød ikke måtte indkøbes – uanset om halalkødet måtte være billigere end konventionelt slagtet kød og at hospitalerne med jævne mellemrum skal servere svinekød.....

Læse hele brevet
3-9-2013

Flere penge til kræftområdet

Regionspolitikerne skal finde anvendelse til 50 millioner kroner i såkaldt frie midler – penge som ofte går til at pleje de enkelte partiers små hassaner. Lad os i stedet bruge de 50 millioner kroner på at forbedre kræftbehandlingen i Region Hovedstaden.....

Læse hele brevet
3-9-2013

Flere penge til kræftbehandling

Regionspolitikerne skal finde anvendelse til 50 millioner kroner i såkaldt frie midler – penge som ofte går til at pleje de enkelte partiers små hassaner. Lad os i stedet bruge de 50 millioner kroner på at forbedre kræftbehandlingen i Region Hovedstaden.....

Læse hele brevet
28-8-2013

Uacceptable forhold for fødende

Der er ingen tvivl om, at regionen har haft alt for meget fokus på at optimere forholdene for de fødende, der har en ukompliceret fødsel ved at etablere barselshoteller, hvor fædre og mødre kan bo sammen med deres lille ny barn. ....

Læse hele brevet
28-8-2013

Gladsaxe-borgere rammes af nedlæggelse af lægevagt

Med nedlæggelsen af lægevagten sparer Region Hovedstaden 15 millioner kroner, men altså under forudsætning af at tre gange så mange sygeplejersker kan håndtere ti gange så mange opkald. Samtidig viser erfaringer fra Holland og Storbritannien, at en sygeplejevisiteret akuttelefon er dyrere end en lægevisiteret.....

Læse hele brevet
26-8-2013

Lægevagtens nedlæggelse truer borgernes sikkerhed

Regionsrådets flertal har gennemtrumfet nedlæggelsen af lægevagten som et ideologisk projekt, der styrker regionerne som politisk enhed på trods af advarsler fra brede kredse inden for lægefaget.....

Læse hele brevet
22-8-2013

Ikke tryg ved nedlæggelse af lægevagten

Razvi havde også fundet ud af, at Region Hovedstaden forventer 10 gange så mange opkald på akuttelefonen 1813 som i dag, men Region Hovedstaden vælger kun at ansætte 3 gange så mange sygeplejersker til at bemande telefonerne. Med den bemanding undrer jeg mig ikke over, at regionen sparer 15 millioner kroner ved at nedlægge lægevagten. Jeg undrer mig nærmest over, at man ikke sparer mere…. ....

Læse hele brevet
22-8-2013

Halal kan fortsætte på Hvidovre Hospital

Dansk Folkeparti foreslog på regionsrådets møde at der blev sat en stopper for indkøb af halalslagtet kød og at hospitalerne blev forpligtet på jævnligt at servere svinekød. Det stemte alle Regionsrådets partier desværre imod, så Hvidovre Hospital kan nu endda sagtens genindføre den ordning hospitalet havde på sit barselsafsnit for et par måneder siden, hvor svinekød var blevet taget ud af menuen på barselsafsnittet af hensyn til muslimske fædre.....

Læse hele brevet
15-8-2013

Ved Konservative selv hvad de mener

Det ville givetvis gavne både Jeanet Lauenborg og de Konservative, hvis hun ville sætte sig ind i substansen i spørgsmålet om nedlæggelsen af lægevagten. Der er således ikke tale om, at de sygeplejersker, der tager imod telefonopkald på 1813 skal fungere, som det Lauenborg kalder en ”faglært sekretær”. Der er derimod lagt op til at sygeplejersken skal håndtere og afslutte langt hovedparten af de opkald, som altså tidligere er blevet håndteret af læger. Med andre ord en sygeplejerske med en tillægsuddannelse på syv uger skal erstatte en læge med specialuddannelse i almen medicin på 12 år.....

Læse hele brevet
14-8-2013

Halal-kræmmerne

Torben Mogensens ”bedst-og-billigst-mantra” om halalkød vidner om, at fordi man har en høj uddannelse, så er man ikke nødvendigvis et menneske med ånd og kultur. ....

Læse hele brevet
31-7-2013

Akuttelefon er en forringelse

Det er Dansk Folkeparti imod, for det er en kvalitetsforringelse af dimensioner. Det er utopi at forestille sig, at en sygeplejerske med en syv ugers tillægsuddannelse, kan erstatte en speciallæge i almen medicin med 12 års uddannelse i baghånden.....

Læse hele brevet
30-7-2013

Nej til halal på Hvidovre Hospital

Hvis muslimer er så fundamentalistiske, at de kun ønsker at spise halalslagtet kød, så kan de altid vælge at medbringe deres egen mad eller de kan spise hospitalets vegetarretter. Man kan ikke forlange at et dansk hospital indretter sin madservice efter en minoritet på bekostning af majoriteten. Jeg tager heller ikke til Saudi Arabien og forlanger koteletter i fad på det lokale sygehus!....

Læse hele brevet
25-7-2013

Hvad mener du egentlig Vibeke Storm?

Hvad mener regionsrådsformanden, når hun siger, at Hvidovre Hospital hverken er en etnisk restauration eller et brun sovs cafeteria? Jeg aner det ikke. Vibeke Storm skylder patienterne et klart svar på om de fortsat skal forvente at al det oksekød, der serveres på Hvidovre Hospital er halalslagtet som på et hospital i Saudi Arabien eller Emiraterne – eller om patienterne kan forvente konventionelt slagtet kød på menukortet igen.....

Læse hele brevet
20-6-2013

Ikke rimelig behandling af Helsingør

Region Hovedstaden har ikke været fair over for Helsingør Kommune og Helsingørs borgere i sagen om lukningen af Helsingør Hospital. Senest har et flertal i Regionsrådet altså givet kommunen de facto en uge til at komme med et bud på overtagelse af sygehuset. Dansk Folkeparti ønskede sammen med flere andre partier og enkeltpersoner i Regionsrådet at give Helsingør Kommune sommeren over til at gøre sin stilling op. ....

Læse hele brevet
13-6-2013

Sygeplejevagt ikke lægevagt

Nej, det er der ikke – for en lægevagt er i sagens natur bemandet med læger – og ikke med sygeplejersker – og det er en sygeplejerskevagt, som borgerne i Region Hovedstaden får efter 1. januar. Disse sygeplejersker har fået et syv ugers tillægskursus til deres grunduddannelse for at kunne håndtere den nye opgave – og med det i hånden skal de altså erstatte alment praktiserende læger med 12 års uddannelse i bagagen.....

Læse hele brevet
12-6-2013

Sygeplejersker kan ikke erstatte læger

Det, vi har sagt, er, at sygeplejersker ikke er uddannet til at stille diagnoser – og dermed heller ikke kan erstatte læger i lægevagten, sådan som et flertal i Region Hovedstaden har besluttet det som led i den verserende krig mellem Regionsrådet og de alment praktiserende læger.....

Læse hele brevet
4-6-2013

Ingen skræmmekampagne fra læger, Vibeke Storm

En praktiserende læge, der passer lægevagten, har som regel en fem-seks års uddannelse som mediciner bag sig – efterfulgt af yderligere seks års specialuddannelse. Den praktiserende læge bliver efter nytår erstattet af en sygeplejerske, der ud over sin uddannelse har yderligere 7 ugers specialuddannelse.....

Læse hele brevet
4-6-2013

7 ugers kursus gør ingen læge

Hvis borgerne føler sig tryggere ved at være i hænderne på en sygeplejerske med 7 ugers ekstra kursus oven i vedkommendes uddannelse til sygeplejerske end en speciallæge med 5-6 års uddannelse på universitetet efterfulgt af yderligere 6 års uddannelse til speciallæge, ja, så har Marianne Stendell naturligvis ret.....

Læse hele brevet
4-6-2013

Uværdig behandling af Helsingør-borgere

Som Helsingør Dagblad kunne berette den 3. juni bliver hver fjerde medicinske patient nu indlagt på Frederikssund Hospital i stedet for Hillerød. Muligheden for at komme fra Helsingør til Frederikssund med offentlig transport er besværlige. Mange ældre patienter får lov at vente i timevis på at blive kørt til og fra hospitalet og dertil skal lægges ventetid på Frederikssund eller Hillerød Hospital. Det er simpelthen ikke ordentligt – og det er ufatteligt, at Regionsrådets flertal overhovedet ikke har gjort sig nogen overvejelser om den udfordring, da man besluttede at lynlukke helsingoranernes sygehus.....

Læse hele brevet
31-5-2013

Kaos venter syge borgere efter nytår

Meget tyder nemlig på, at der venter patienterne et større kaos. Akuttelefonen som på et år tog imod 123.000 opkald skal fra nytår ydermere besvare de 800.000 opkald som lægevagten hidtil har modtaget. Region Hovedstaden har ej heller ansat læger til at betjene akuttelefonen eller køre lægevagt, men kan foreløbig konstatere at kun 17 procent af de alment praktiserende læger har udvist interesse for at deltage i en regionsledet lægevagt.....

Læse hele brevet
30-5-2013

Lægerne har ret

Når regionen hjemtager en opgave som lægevagten, så handler det bl.a. om at gøre sig selv uundværlige. Regionspolitikerne frygter simpelthen for, at de bliver afskaffet – og derfor må de hellere grabbe så mange opgaver til sig som overhovedet muligt.....

Læse hele brevet
30-5-2013

Er letafgreningen til Brøndby Strand en død sild?

Regionsrådets flertal har nemlig stirret sig blind på en alternativ udbygning, der fører letbanen via Park Allé til Hvidovre, videre til Ny Ellebjerg Station og ud over Amager – altså en linje som hurtigst muligt føres ind i det befolkningstunge Københavns Kommune og som følge heraf naturligvis – umiddelbart - får et højere passagerpotentiale.....

Læse hele brevet
30-5-2013

Hvodvre Hospitals løsning for demente skal udrulle

Hvidovre Hospital vil således i nærmest fremtid supplere hospitalets overvågning af de demente patienter med en GPS-anordning, som sikrer, at de pågældende ikke uforvarende kan forlade hospitalet og risikere at gøre skade på sig selv.....

Læse hele brevet
23-5-2013

Lægerne har ret

Dansk Folkeparti er et af de to partier i Regionsrådet, som ikke har stemt for at nedlægge lægevagten. Vi frygter i lighed med lægerne for kvaliteten, vi frygter for, at der ikke kan findes kompetent personale til at køre lægevagten, når nu de praktiserende læger, der indtil videre i stort omfang har håndteret lægevagten ikke længere vil være med.....

Læse hele brevet
23-5-2013

Borgerne skal naturligvis ikke betale

Fra Dansk Folkepartis side støtter vi klart mulighed nummer to. Det er tvivlsomt om skadestuerne kan håndtere det ekstra pres der måtte komme i en situation, hvor de praktiserende læger ikke længere er til rådighed – og under alle omstændigheder må patienternes tarv komme først.....

Læse hele brevet
21-5-2013

Pudsig Thingstrup

Det er egentlig underligt, at man skal opleve netop den liberale Edith Thingstrup i et rygende forsvar for LOs ret til at fejre Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj ved at bede Movia om at flage på samtlige af hovedstadsområdets buslinjer. Den nyliberale Thingstrups forsvar for LOs udnyttelse af et offentligt organ til at fremme deres egen anakronistiske såkaldte kampdag er vel i virkeligheden lige til en omtale i Groft Sagt.....

Læse hele brevet
15-5-2013

Nej til indvandrermedicinsk klinik

Tænk hvis Region Hovedstaden valgte at oprette en ”danskermedicinsk klinik” forbeholdt etniske danskere? ....

Læse hele brevet
2-5-2013

DF imod forringelse af lægevagten

Jeg skal ikke tilføje meget i forhold til Birgitte Alling Møllers indlæg, som jeg i bund og grund er enig i. Dog må jeg sige, at det der i særklasse er bekymrende i denne sag, er, at beslutningen er truffet uden nogen som helst dialog med de praktiserende læger og uden blot en antydning af, hvad Regionen agter at sætte i stedet for lægevagten.....

Læse hele brevet
1-5-2013

Lægevagten skrottes - takket være SF

På Bornholm har de praktiserende læger tilsyneladende sagt kollektivt nej til at indgå i den nye lægevagt. Det har jeg spurgt til i Regionsrådet og svaret var ”at det akutte behandlingstilbud vil blive varetaget på anden vis”. På hvilken anden vis – om jeg må spørge? ....

Læse hele brevet
25-4-2013

Hvor er Vibeke Storm?

Vibeke Storm Rasmussen er efter eget udsagn ikke bekendt med regionens politik for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser til ansatte, der fortsætter i samme eller tilsvarende stilling. Det er blot et af flere tilfælde på det seneste, hvor man har fået indtryk af, at Regionens overhoved allerede i ånden er gået på pension. ....

Læse hele brevet
17-4-2013

Socialdemokratiet lukker skadestuer

Resten af indlægget ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal sige til? Jo, jeg skal gerne indrømme, at Maja Højgaard sikkert har sagt et eller andet til mig på et regionsrådsmøde, men Maja Højgaards skærebrænder-stemme præger regionsrådsmøderne i en sådan grad, at det er vanskeligt at få det hele med – og – indrømmet – nok heller ikke altid livet om at gøre det. ....

Læse hele brevet
11-4-2013

Nedlæg regionerne

90 procent af de opgaver som Regionsrådet varetager er af administrativ karakter. Indlysende sager om materielanskaffelse og blåstempling af Vækstforums indstillinger om erhvervsstøtte afløses massevis af høringssvar på regionernes dagsordner. Regionerne forsøger så at puste sig op ved at vedtage et hav af politikker, strategier og handlingsplaner for alt mellem himmel og jord samtidig med at man grabber sig ind på områder, der dybest set meget lidt har med regionens kerneopgaver at gøre såsom ungdomsuddannelser og lignende. ....

Læse hele brevet
11-3-2013

Lægevagten lukker - kamufleret serviceforringelse

I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at det er rimeligt at foretage så vidtgående en beslutning uden i det mindste at have gennemført en høring blandt borgerne forinden. Det er desværre blevet en rigtig dårlig vane for Regionsrådet at foretage meget store beslutninger – lukningen af Helsingør Hospital, aften- og nattelukninger af flere skadestuer for at nævne et par stykker – uden at høre borgerne forinden. ....

Læse hele brevet
6-3-2013

Ingen grund til jubel over lægevagt

Imedens er der massiv overbelægning på hospitalet i Hillerød, det nye Nordsjællands Hospital er arealmæssigt skåret ned til sokkeholderne, får ikke eget køkken og skal formentlig hente sin mad på Herlev Hospital. ....

Læse hele brevet
27-2-2013

Misforståelse om indvandrermedicinsk klinik

Nej, min kritik af den indvandrermedicinske klinik handler om, at man giver et tilbud alene til indvandrere og efterkommere under det påskud, at denne gruppe skulle have nogle helt særlige – og fra alle danskere – forskellige somatiske og psykiske tilstande, der gør dem berettiget til at få et ganske særligt tilbud.....

Læse hele brevet
22-2-2013

Pinligt forløb om Helsingør Hospitals lukning

Enhver kan sige sig selv, at når en så stor bygning som Helsingør Hospital, der er placeret i et relativt øde område, henligger forladt, så vil det være en magnet for tyveknægte. Derfor er det ufatteligt, at man ikke har fået tømt hospitalet for værdier hurtigt efter den i øvrigt helt forkerte lukning.....

Læse hele brevet
13-2-2013

Nu kommer vi til bunds i Rødovre

Resultatet er der nu. På sidste regionsrådsmøde besluttede Regionsrådet at frigive 51 millioner kroner til at sætte turbo på undersøgelsen af jordforureningen i vestegnskommunerne. ....

Læse hele brevet
13-2-2013

Herlev-borgerne skal ikke leve i usikkerhed ret me

Jordforurening kan være farligt både for grundvandet i tilfælde af nedsivning, men naturligvis også for borgerne, der bor på eller i nærheden af forurenet jord. ....

Læse hele brevet
13-2-2013

Jordforurening i Hvidovre kortlægges snart

Prioriteringen af kommunerne sker ud fra faglige overvejelser om forureningsrisiko, grundvandsforhold, om der hentes drikkevand i området mv. På den baggrund er Hvidovre Kommune desværre blevet prioriteret lavest blandt de berørte kommune. Det indledende arbejde med at finde ud af, hvor der er risiko for jordforurening indledes således først i år, mens de grundvandskritiske undersøgelser første skønnes at blive påbegyndt i 2015 og afsluttet i 2017. ....

Læse hele brevet
12-2-2013

Det er ikke en sygdom at være indvandrer

Det bliver hævdet, at de indvandrere, der skal henvises til denne klinik er personer med sammensatte og vanskelige sygdomsproblemstillinger. Findes den slags mennesker ikke blandt etniske danskere?....

Læse hele brevet
12-2-2013

Hellere Kina end Glostrup

Til gengæld bliver der ikke afsat så meget som en krone til at komme overbelægningen på regionens hospitaler til livs. I øjeblikket er Glostrup et af de hospitaler i regionen, der har overbelægning, og hvor patienterne er henvist til at ligge på gangene. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, når Region Hovedstaden for fjorten dage siden nedlagde Helsingør Hospital og dermed samtlige de sengepladser, der var tilgængelige her.....

Læse hele brevet
10-1-2013

Skadestue-kaos på Hvidovre skal undgås

Man burde kunne forvente, at hospitalet nøje gransker, hvad der skete i juledagene og sørger for, at det ikke kan ske igen, men det er der åbenbart ikke meget, der tyder på, at ledelsen vil gøre af egen kraft, hvorfor Dansk Folkeparti i Regionsrådet har bedt om en forklaring på, hvad der fremtidigt skal gøres for at undgå situationer med overbelægning på regionens hospitaler, og hvordan der sikres, at det nødvendige personale er til stede til at håndtere patienttilstrømningen.....

Læse hele brevet
10-1-2013

Kaos på skadestue skal undgås

På Herlev Hospitals skadestue var man så presset, at TV2 Lorry end ikke måtte optage på skadestuen, og ledelsen kunne tilsyneladende ej heller overskue at udtale sig til pressen. På Hvidovre Hospital, der havde lignende problemer henviste ledelsen blot til, at der var travlt, og at meget personale selv var blevet smittet med influenza. ....

Læse hele brevet
17-12-2012

Sundhedshuset er en skandale

Sundhedshuset er intet andet end et plaster på det åbne sår, som lukningen af Helsingør Hospital efterlader. Det er lavet efter modellen ”hvor lidt kan vi nøjes med at spise helsingoranerne af med” – og resultatet er blevet meget lidt – reelt en plasterklinik – i virkeligheden skåret efter nærmest samme skabelon som den akutklinik Venstre lovede borgerne i Gribskov Kommune inden Regionsrådsvalget i 2009. Hvad er der i øvrigt blevet af den? Heller ingenting.....

Læse hele brevet
27-11-2012

Sundt med konkurrence

I Dansk Folkeparti er vi glade for, at undervisningsministeren valgte at lytte til Regionsrådets mindretal, da Handelsskolen København Nord i Lyngby valgte at indgive ansøgning om at måtte udbyde den alment gymnasiale uddannelse på skolen.....

Læse hele brevet
27-11-2012

Visionært gymnasium i Lyngby

I Dansk Folkeparti synes vi det er sundt med konkurrence gymnasierne imellem, ligesom det giver et helt anderledes miljø, når flere forskellige ungdomsuddannelser er til stede på samme lokalitet. Det forebygger også nogle af de fordomme, som indimellem findes om de unge, der ikke har valgt akkurat samme ungdomsuddannelse som en selv.....

Læse hele brevet
7-11-2012

Herlev Skadestue bør have flere ressourcer

Måske er en af årsagerne, at Herlev Hospitals skadestue har fået betydeligt flere patienter over de seneste fem år. I 2007 havde Herlev Hospitals skadestue 37.073 patienter. Det tal var i 2011 steget til 43.541 – en ganske betydelig stigning.....

Læse hele brevet
18-10-2012

Brøndby betaler mest

En stribe kommuner har tilsyneladende lært heraf og deres bidrag til den kommunale medfinansiering er kun vokset en smule. Men for nogle kommuner går udviklingen stærkt i den gale retning. Det gælder blandt andet Brøndby Kommune.....

Læse hele brevet
24-9-2012

Nej til autoriserede hovedtørklæder på regionshosp

Dansk Folkeparti så helst, at personalet på vores sygehuse overhovedet ikke bar hovedtørklæder, og når hovedtørklædet nu bliver institutionaliseret som en del af Region Hovedstadens officielle uniform er det et skridt i den gale retning. ....

Læse hele brevet
23-9-2012

Nej til uniforms-tørklæder på Region Hovedstadens

Hvorfor skal borgerne i Region Hovedstaden nødvendigvis konfronteres med deres læge eller sygeplejerskes religiøse tilhørsforhold og hvorfor skal en medarbejders personlige religiøse opfattelse kunne udtrykkes gennem vedkommendes uniform? Skal der så også laves et autoriseret Region Hovedstaden-kors eller en autoriseret Region Hovedstaden-turban?....

Læse hele brevet
20-9-2012

Nej til indvandrermedicinsk klinik

Tænk hvis Region Hovedstaden valgte at oprette en ”danskermedicinsk klinik” forbeholdt etniske danskere – der ville lyde et ramaskrig! Men reglerne er åbenbart anderledes, når det gælder indvandrere – så kan man godt lave tilbud skræddersyet til og forbeholdt denne gruppe borgere.....

Læse hele brevet
20-9-2012

Mystik om Hospice Søndergaard

Stor var vores forundring derfor, da partierne bag budgetforliget i Regionen pludselig her i september måned vedtager at etablere en udgående funktion på Hospice Søndergaard. Hvorfor er der pludselig behov for en udgående funktion i september måned, som der ikke var behov for i juni?....

Læse hele brevet
7-9-2012

Sundhedshus bliver discount-model

Det er udsigten til valget i november 2013, der har fået regionsrådets flertal til at haste denne lukning igennem – i håbet om at borgerne i Helsingør har om ikke glemt – så i hvert fald fået beslutningen om lukningen af deres hospital – på afstand inden næste valg.....

Læse hele brevet
13-8-2012

Skadestue på Herlev igen i problemer

Nu viser det sig desværre, at vi fik ret. På Herlev Hospital er der kommet 30 procent flere patienter i nattetimerne. Det er sket uden, at Herlev Hospital har fået øget lægeressourcer, en enkelt sygeplejerske ekstra på nattevagt er det dog blevet til.....

Læse hele brevet
13-8-2012

Hvidovre Skadestue under pres

Nu viser det sig desværre, at vi fik ret. På Hvidovre Hospital er der kommet 66 procent flere patienter i nattetimerne. Hvis man tæller de personer med, der har henvendt sig inden klokken 22, men først behandles om natten, er stigningen på 132 procent. Det er sket uden, at Hvidovre Hospital har fået øget lægeressourcer.....

Læse hele brevet
11-7-2012

Sundhedshus eller hospital

Hvor meget sundhedshus kan man egentlig få for 7 millioner kroner? Det spørgsmål trænger sig på efter at et flertal i Regionsrådet har besluttet at nedlægge Helsingør Hospital og lade det erstatte af et sundhedscenter med en behandlersygeplejerske. Men nogle partier i Regionsrådet mener åbenbart, at man kan få meget mere for de 7 mio. kr. som er sat af i budgettet end bare en behandlersygeplejerske – bl.a. en jordemoder- og røntgenklinik og meget andet.....

Læse hele brevet
10-7-2012

Kan vi ikke gøre det lidt bedre på skadestuerne

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, har lovet den tidligere regering, at alle patienter, der opsøger skadestuen i gennemsnit skal være i behandling inden en time – men i Region Hovedstaden er det altså kun halvdelen. Jeg troede ellers, at Bent Hansen og Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformanden i Hovedstaden, tilhørte samme parti og således også havde samme politik.....

Læse hele brevet
10-7-2012

Positive besparelser i udsigt på Hvidovre Hospital

Det har ellers været en lang og vanskelig proces overhovedet at få lov til at igangsætte projektet. Hvidovre Kommune har været bekymret for, at Hvidovre Hospitals udnyttelse af grundvandet kunne medføre forurening af dette. Men det grundvand, som man borer efter i prøveboringen og som siden hen forhåbentlig skal bruges til at køle hospitalet stammer fra vandlag, der ligger mange kilometer dybere end det vand, der kommer ud af hanerne som postevand. Der er altså overhovedet ikke nogen fare for forurening.....

Læse hele brevet
3-7-2012

Forringelser på sundhedsområdet i vente for borger

Det betyder blandt andet et farvel til behandlingsgarantien, som vi kender den. Tidligere gjaldt en behandlingsgaranti på 1 måned – den bliver nu afskaffet og erstattet af en behandlingsgaranti inden for måneder. Det betyder, at blandt andet patienter med grå stær og andre sygdomme, som den røde regering betragter som mindre alvorlige kommer til at vente længere på at blive behandlet. ....

Læse hele brevet
27-6-2012

Balladen om 400S - hvorfor startede vi ikke her?

Efter et års debat er det omsider på plads at linje 400S i fremtiden kommer til at køre ad Vadstrupvej og parallelvejen til Hillerød Motorvejen i stedet for ad Bagsværd Hovedgade. Det er en sag, som der er brugt uanede ressourcer på, fordi man i lang tid insisterede på at føre 400S ned igennem villakvarteret ad Værebrovej. Et fuldkomment håbløst forslag, hvad jeg allerede gjorde opmærksom på i et indlæg her i avisen i august 2011. ....

Læse hele brevet
20-6-2012

Man har et standpunkt til man tager et nyt

På mødet med medarbejderrepræsentanter ved Helsingør Hospital mandag tilkendegav Steen Olesen, at han ville undlade at stemme i sagen om nedlæggelsen af Helsingør Hospital. Men da Steen Olesen rent faktisk skulle afgive sin stemme dagen efter, så stemte han alligevel for beslutningen.....

Læse hele brevet
13-6-2012

Vælg dine venner med omhu

Kinas knægtelse af frihedsrettighederne er velbelyst. Enhver form for kritik af det kommunistiske regime straffes hårdt. I 2009 blev omkring 5.000 mennesker – flere end i noget andet land - henrettet af det kinesiske styre blandt andet for økonomisk kriminalitet og tyveri. Overgrebene mod det tibetanske folk og truslerne mod Taiwan om invasion kender vi også alt til. ....

Læse hele brevet
13-6-2012

Lukningen af Helsingør Hospital er forkert

Helsingørs borgere vil være ilde stedt uden deres hospital. Regionsrådets flertal siger godt nok, at man vil oprette et sundhedshus som erstatning for hospitalet – i øvrigt ikke på sygehuset men centralt i Helsingør – men den primære bemanding i sundhedshuset bliver i form af en behandlersygeplejerske, der i bedste fald kan sy et sår sammen, mens alle andre akutte henvendelser skal rettes til skadestuen i Hillerød.....

Læse hele brevet
24-5-2012

Akuttelefon lever ikke op til forventningerne

Region Hovedstaden har nu to sideløbende tilbud for telefonhenvendelser om sygdom. Dels den velkendte lægevagt, dels akuttelefonen. Det er unødigt fordyrende og kun med til at skabe forvirring hos borgerne.....

Læse hele brevet
24-5-2012

Dyr akuttelefon er en fiasko

Regionsrådets idé var, at akuttelefonen ville aflaste skadestuerne. En foreløbig evaluering viser dog, at det langt fra har været tilfældet. Der er lige så mange personer, der opsøger Region Hovedstadens skadestuer nu som før Regionsrådet oprettede 1813.....

Læse hele brevet
22-5-2012

Distortion skal rydde op - ellers stopper støtten

Dansk Folkepartis gruppe havde den samme bekymring, da spørgsmålet om økonomisk støtte til Distortion de næste to år tidligere på året blev behandlet i Regionsrådet. Vi var umiddelbart tilbøjelig til at nægte festivalen støtte med baggrund i det omfattende svineri, som Distortion har efterladt i København.....

Læse hele brevet
20-4-2012

Forligspartierne er selv ude om problemerne på Hil

Det er lykkedes dem at italesætte Helsingør og Frederikssund Hospitaler som sekunda-sygehuse, hvilket får patienterne til at stemme med fødderne og i stedet opsøge Hillerød Hospital, der slet ikke er gearet til den voldsomme patient-tilstrømning.....

Læse hele brevet
16-3-2012

SF er ikke til at stole på

Her hævder Steen Olesen bl.a. at Socialistisk Folkeparti aldrig har udtalt sig om en lukning af hverken Frederikssund eller Hillerød Hospitaler før tid (bemærk den bevidste udeladelse af Helsingør Hospital, som man ved en hurtig gennemlæsning ikke registrerer). Og nu er det jo ellers netop Helsingør Hospital som sagen aktuelt drejer sig om.....

Læse hele brevet
14-3-2012

Lukker Frederiksberg Hospital også snart?

Partierne bag hospitalsforliget er ikke til at stole på. Socialdemokratiet gik til valg på at ville bevare alle de tre hospitaler i Nordsjælland og Frederiksberg Hospital – men dårligt var der taget hul på valgperioden før partiet løb fra alle sine løfter. ....

Læse hele brevet
14-3-2012

Drop lukningen af Helsingør Hospital

Men hvordan i alverden skal man kunne stole på partierne bag hospitalsplanen? Socialdemokratiet gik til valg på at bevare de tre hospitaler i Nordsjælland – det varede kun til tre-fire måneder inde i valgperioden, så vendte partiet rundt på en tallerken og var selv bannerfører for en hospitalsplan, der indebar lukning i 2020 af en stribe hospitaler – heriblandt Helsingør og Frederikssund.....

Læse hele brevet
31-1-2012

Akuttelefon er unødvendig og fordyrrende

Det er ikke nemt at finde ud af, hvor man som borger skal henvende sig, hvis man er syg. Skal jeg ringe til lægevagten eller regionens akuttelefon? Hvis jeg ringer til akuttelefonen, får jeg en sygeplejerske i røret, ringer jeg til lægevagten får jeg en læge. Hvad vil man vælge – og hvor er det lige man har behov for en læge henholdsvis en sygeplejerske?....

Læse hele brevet
31-1-2012

Akuttelefon eller lægevagt

Givetvis fordi tre partier i Regionen ønsker, at borgerne fremover skal visiteres, før de må komme på skadestuen – akuttelefonen er første skridt i retning af en visiteret skadestue. Socialistisk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre vil alle lukke skadestuerne for direkte henvendelser.....

Læse hele brevet
14-12-2011

Tog-striptease fra Socialistisk Folkeparti

Det er pudsigt – for nu at sige det mildt -, at Socialistisk Folkeparti med rutinerede kræfter, der har siddet i Regionsrådet i flere perioder, endnu ikke har opdaget, hvad regionsrådet beskæftiger sig med, og hvad Regionsrådet ikke kan blande sig i!....

Læse hele brevet
23-11-2011

Akuttelefon er unødvendig og fordyrrende

Ambitionen om et enstrenget system kan vi sagtens tilslutte os i Dansk Folkeparti. Det giver god mening at sammentænke lægevagt og skadestuer – og dermed gøre det så let og enkelt for borgerne at få akutbehandling. ....

Læse hele brevet
9-11-2011

Vestegnen bliver prøveklud

Mange borgere især ældre, gangbesværede, handicappede og patienter i dialyse og lignende anvender ofte den siddende patientbefordring, som hidtil har været varetaget af VBT, og er meget afhængig af, at der ydes en ordentlig service.....

Læse hele brevet
24-8-2011

Ishøjs læge- og sundhedscenter bør fortsætte

Region Hovedstaden har i første omgang lagt op til, at projektet om Ishøj Læge- og Sundhedscenter skal fortsætte til udgangen af 2012, men spørgsmålet er om projektet i virkeligheden ikke burde forlænges ud over den dato.....

Læse hele brevet
24-8-2011

Regionen må opgøre sin beslutning om 400S

Det har siden vist sig bestemt ikke at være tilfældet, og så bør Regionsrådet drage den eneste mulige konklusion nemlig at droppe omlægningen af 400S. ....

Læse hele brevet
23-8-2011

På vej mod længere ventetid på skadestuerne

De initiativer, der nu tages for at imødegå de stigende ventetider, er for så vidt udmærkede. Problemet er blot, at når vi skriver 1. juni 2012, så lukker en stribe skadestuer i aften- og nattetimerne. Resultatet heraf bliver, at flere patienter skal behandles på de eksisterende skadestuer – det betyder igen, at de tilbageværende åbne skadestuer ikke kan afvikle deres ventetidspukler i de sene aften- og nattetimer – og det vil altså igen betyde længere ventetid på skadestuerne.....

Læse hele brevet
17-8-2011

Ziegler har svigtet i skadestuesag

Jeg begriber ganske enkelt ikke, hvorfor Høje Taastrups ellers glimrende borgmester, Michael Ziegler, ikke har protesteret til regionsrådsformanden over så stor en serviceforringelse over for borgerne i kommunen. Ziegler har jo ikke engang noget politisk i klemme, idet de Konservative jo stemte imod beslutningen i Regionsrådet.....

Læse hele brevet
16-8-2011

Vibeke Storm holder borgerne for nar

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Vibeke Storm Rasmussen hen over hovedet på kommunalbestyrelserne og borgerne i Region Hovedstaden, besluttede at nattelukke en stribe skadestuer – herunder skadestuen i Glostrup desuagtet, at regionsrådsformanden netop havde afsluttet en høringsproces om den nye hospitalsplan 2020, hvor der ikke havde stået et ord om, at skadestuerne skulle nattelukke.....

Læse hele brevet
9-8-2011

Første skridt mod lukkede skadestuer

Region Hovedstadens formand er ikke til at stole på over en dørtærskel. Vibeke Storm gik til valg på at bevare sygehuse. Hun har nu besluttet, at Frederikssund, Helsingør og Frederiksberg hospitaler skal lukkes. Vibeke Storm gik også til valg på, at alle skadestuerne i København skulle være døgnåbne – nu lukker hun fra 1. Maj skadestuerne på syv hospitaler i regionen blandt andet Gentofte, Glostrup og Amager hospitaler.....

Læse hele brevet
27-4-2011

Hospitalsplan 2020 nærmer sig forlis

Disse penge kommer altså til at mangle i regionens almindelige budget – og her kunne forventede indtægter fra salg af matrikler på længere sigt dække det opståede hul, men ingen har vist interesse for at overtage hospitalerne – og det er heller ikke helt enkelt at ombygge hospitaler til boliger, endsige særligt attraktivt i Frederikssund, hvor hospitalet ligger uhensigtsmæssigt placeret i forhold til Frederikssund by og i Helsingør, hvor en mindre del af hospitalet skal opretholdes til psykiatriske patienter.....

Læse hele brevet
27-4-2011

Vi kan ikke lade folk dø

Det burde sige sig selv, at man ikke kan beslutte, at visse former for akut livreddende behandling ikke udføres på bestemt tider af døgnet.....

Læse hele brevet
5-4-2011

En sidste replik om VUC Hvidovre-Amager

Du skriver, at tillid og tryghed er godt – og ja, men ikke under alle former. Det er således ikke godt, hvis tillid og trygheden blandt indvandrere opstår, fordi en skole eksempelvis afholder sig fra at sætte et par i islamisk optik kontroversielle forfattere som Klaus Rifbjerg eller Lola Baidel på pensummet eller hvis man afholder sig fra at have studieture med overnatning for at imødekomme muslimske regler om, at piger og kvinder ikke må overnatte uden for hjemmet – og slet ikke i selskab med drenge.....

Læse hele brevet
17-3-2011

Glædelig udvikling i magtanvendelse

Det er en uhyre glædelig udvikling, som vi i øvrigt også har noteret også på regionens institutioner. Også her er faldet i magtanvendelser betydeligt.....

Læse hele brevet
17-3-2011

Skadestue foran stor udfordring

Føres denne beslutning ud i livet, er der ingen tvivl om, at presset på og belastningen af skadestuen på Herlev Hospital vil stige. Og hvis den angivne besparelse ved at lukke Gentofte og Glostrups hospitalers skadestue i de sene aftentimer og om natten skal kunne høstes, så vil der ikke blive meget mere personale til at tage sig af de mange flere patienter på Herlev Hospitals skadestue.....

Læse hele brevet
10-3-2011

Pointer til VUC-Hvidovre-Amager

Faktum er i hvert fald, at VUC Hvidovre-Amager har begrundet deres ansøgning til Undervisningsministeriet med, at det er en institution som er accepteret af etniske unges forældre og at man mente, at særligt etniske unge kvinder ville gøre brug af et tilbud om HF-kursus på institutionen! ....

Læse hele brevet
17-2-2011

Fortsat mystik om VUC Hvidovre-Amager

Både Konservative og Dansk Folkeparti var imod at lade VUC Hvidovre-Amager oprette HF-kurset. Undervisningsministeriet har også hidtil været modstandere heraf. Blandt andet fordi der allerede er tilstrækkelig kapacitet i området.....

Læse hele brevet
4-2-2011

Ikke acceptabel behandling på Herlev

Det er ikke acceptabelt, at en mand på 83 år bliver placeret i et venteværelse fra kl. 20.00 om aftenen til kl. 08.00 dagen efter. Den konkrete sag vil jeg nu spørge ind til. Det er indlysende, at henvendelsen til skadestuen var nødvendig og også derfor er det helt urimeligt, at man venter12 timer.....

Læse hele brevet
27-1-2011

Halal-VUC i Hvidovre

Det var imidlertid ikke tilfældet med VUC Hvidovre-Amager. Her var begrundelsen, at VUC Hvidovre-Amager er en institution som er accepteret af etniske unges forældre!....

Læse hele brevet
20-1-2011

Stop dødsdommene på Herlev Hospital

Det er rystende at sådan noget overhovedet kan ske, og det er endnu mere rystende, at det kan ske uden at patienterne informeres herom. To patienter på Herlev Hospital fik søndag og mandag af TV2 overbragt nyheden om, at de var dødsdømte af Herlev Hospitals læger, og det var forfærdeligt at se, hvordan disse mennesker reagerede konfronterede med denne for dem fuldstændig nye oplysning.....

Læse hele brevet
12-1-2011

Rengøring - Det kan lade sig gøre

Det er meget glædeligt, at Herlev Hospital har været i stand til at tage et kvantespring i forhold til rengøring. 2 ud af 3 lokaler på hospitalet opfylder nu kravene, kunne Herlev Bladet meddele den 12. januar. Det er bedre end nogen havde turdet håbe – og viser dermed at det kan lade sig gøre at opfylde rengøringskravene.....

Læse hele brevet
15-12-2010

Ventetid på 12 timer er ikke ok

For det første har jeg bedt om at få oplyst om det er korrekt, at der er en ventetid på 13 timer for personer, der opsøger skadestuen, sådan som det har været oplyst i pressen.....

Læse hele brevet
11-11-2010

Hjertekarområdet snart på plads

Det har desværre taget meget lang tid at udarbejde forløbsprogrammerne på hjertekarområdet i Region Hovedstaden. Men forløbsprogrammerne på hjertekarområdet skal være implementeret på regionens sygehuse i 2011, og det vil forhåbentlig sikre, at behandlingen på området bliver endnu mere effektiv end den allerede er.....

Læse hele brevet
26-10-2010

Regionens hospicekrav snart indfriet

Hospicetanken har altid ligget Dansk Folkeparti på sinde. Målet skal naturligvis være ikke bare at opfylde de lovmæssige krav, men at sikre, at der til enhver tid er plads på et hospice til patienter, der har ønske om at bruge deres sidste tid uden for det noget kliniske hospitalsmiljø og ikke kan eller vil opholde sig i hjemmet. ....

Læse hele brevet
8-10-2010

Skadestue på Glostrup Hospital reddet - lidt endnu

Flere partier i Regionsrådet – anført af Venstre og Det Radikale Venstre – har kastet sig ind i kampen for at få lukket skadestuerne på Glostrup, Gentofte og Frederiksberg hospitaler – og debatten i Regionsrådet om budgettet viste, at der desværre er en vis lydhørhed for projektet hos alle andre partier end Dansk Folkeparti.....

Læse hele brevet
23-9-2010

Et skridt nærmere Ring 5

Ring 5 skal føre store dele af biltrafikken fra Køge vest om Høje-Taastrup og op til Hillerød og Helsingør-motorvejen. Trafikberegninger viser, at der på de enkelte delstrækninger vil køre mellem 26-54.000 køretøjer om dagen og trafikmålinger viser, at stort set alle større veje i hovedstadsområdet vil blive væsentligt aflastet, såfremt Ring 5 etableres.....

Læse hele brevet
22-9-2010

Skadestue reddet lidt endnu

Flere partier i Regionsrådet – anført af Venstre og Det Radikale Venstre – har kastet sig ind i kampen for at få lukket skadestuerne på Gentofte, Glostrup og Frederiksberg hospitaler – og debatten i Regionsrådet tirsdag aften viste, at der er en vis lydhørhed for projektet hos alle andre partier end Dansk Folkeparti.....

Læse hele brevet
21-7-2010

Rimeligt med nej til hospitalsmoské

Det danske samfund bygger på kristendommen. 81 procent af den danske befolkning er medlemmer af Folkekirken. Der er i størrelsesordnen 300.000 muslimer i Danmark svarende til 6 procent af befolkningen. Hvorfor skal de 6 procent af befolkningen behandles fuldstændig som de 81 procent? En hospitalsmoské til 6 procent af befolkningen og en hospitalskirke til 81 procent af befolkningen.....

Læse hele brevet
2-7-2010

Fejl hos VBT

Som lovet har jeg undersøgt omstændighederne i forbindelse med Kirsten Caspersens hjemtransport efter indlæggelse på afdeling R311 på Gentofte Sygehus, hvor hun måtte vente i otte timer før VBT transporterede hende hjem. En oplevelse, som hun selv berettede om her i Villabyerne den 29. maj.....

Læse hele brevet
30-6-2010

Herlev Hospital med moské

Dermed bliver Herlev Hospital det første sygehus i Danmark, der får et egentligt muslimsk bederum indrettet efter alle kunstens regler med det formål at give muslimer mulighed for at holde fredagsbøn og søge religiøs rådgivning hos hospitalets imam.....

Læse hele brevet
16-6-2010

Nye løgne om hospitalsmassakre

Med andre ord hvis hospitalsmassakre-partierne kan komme af sted med det, så lukker Frederikssund Hospital før 2020 – og det var Per Seerup Knudsen såmænd selv med til at beslutte på regionsrådsmødet den 25. maj.....

Læse hele brevet
9-6-2010

Ikke rimelig VBT-service

Det er selvsagt en alt for lang reaktionstid fra VBTs side. Af samme årsag har jeg i regionsrådet udbedt mig en forklaring på Kirsten Caspersens oplevelser.....

Læse hele brevet
28-5-2010

Lukker skadestuen på Gentofte Hospital

Meget tyder blandt andet på, at den døgnåbne skadestue på Gentofte Hospital snart vil være en saga blot. Således har regionens såkaldte ”kvalitetsudvalg” netop bedt administrationen om at undersøge konsekvenserne af en lukning af blandt andet Gentofte Hospitals skadestue i aften- og nattetimerne samt i weekenden.....

Læse hele brevet
27-5-2010

Løgne fra Lise Müller

Lise Müller har derimod sammen med sine kolleger i Socialdemokratiet og Venstre holdt vælgerne for nar ved ikke før valget til Regionsrådet at have fortalt vælgerne, at man planlagde hospitalsmassakren. ....

Læse hele brevet
20-5-2010

Farvel til skadestuen på Glostrup Hospital

Meget tyder blandt andet på, at den døgnåbne skadestue på Glostrup Hospital snart vil være en saga blot. Således har regionens såkaldte ”kvalitetsudvalg” netop bedt administrationen om at undersøge konsekvenserne af en lukning af blandt andet Glostrup Hospitals skadestue i aften- og nattetimerne samt i weekenden.....

Læse hele brevet
11-5-2010

Skal Frederiksberg hospital lukke

Borgerne på Frederiksberg får langt til nærmeste skadestue, når Frederiksberg hospital lukker – nærmeste skadestue bliver på Bispebjerg eller Hvidovre hospital, og det kan tage lang tid at nå frem i den tættere trafik i hovedstaden – så heller ikke ud fra det parameter er det nogen god idé at lukke Frederiksberg hospital.....

Læse hele brevet
8-5-2010

Vibeke Storm nægter at tage ansvar

Vibeke Storm Rasmussens og Socialdemokratiets drøm består, at regionerne igen får lov til at udskrive skat, og dermed kan sende regningen for økonomisk misregimente direkte videre til skatteyderne i stedet for at kigge i egen barm. ....

Læse hele brevet
20-4-2010

Tilbuddet til de gravide skal være i orden

Ingen kvinder skal naturligvis udskrives fra Fødeafdelingen, før det er fagligt forsvarligt, og naturligvis skal der ydes den nødvendige hjælp og bistand – særligt til førstegangsfødende, som naturligvis står i en helt ny situation.....

Læse hele brevet
25-3-2010

Sandsigersken Charlotte Fischer

Der er al mulig grund til at takke specielt det radikale medlem Charlotte Fischer for hendes aldrig svigtende evne til at sige tingene som de er – også i hendes egen optik. Der går ikke et regionsrådsmøde, hvor vi ikke bliver klogere på, hvad det er for en fremtid, der venter borgerne under Helle Thorning-Schmidt.....

Læse hele brevet
12-3-2010

Vi skal have bedre rengøring

Rengøringen foretages i øjeblikket af flere forskellige aktører på regionens sygehuse. På Herlev Hospital står hospitalet selv for rengøringen. Det kunne være interessant at finde ud af om der er en sammenhæng mellem hvem der står for rengøringen og rengøringens kvalitet. Vi skal naturligvis bruge dem, der er bedst til at løse opgaven – og det kunne en sådan undersøgelse måske give svar på. ....

Læse hele brevet
4-3-2010

Uhumske forhold

Der er simpelthen dårlig økonomi i, at patienterne skal genindlægges på sygehusene, fordi de pådrager sig infektioner undervejs på grund af dårlig hygiejne og elendig rengøring.....

Læse hele brevet
3-3-2010

Uacceptabel rengøring på Herlev Hospital

Der er dårlig økonomi i dårlig hygiejne og dårlig rengøring, for resultatet er, at patienterne bliver inficeret og dermed i nogle tilfælde må genindlægges eller søge hjælp hos alment praktiserende læger i kølvandet på behandlinger i sundhedsvæsnet – og det er både dyrt og uhensigtsmæssigt.....

Læse hele brevet
17-6-2007

Central registrering af hjertestartere nødvendig

Men det gør langt fra alle de hjertestarter, som findes rundt omkring i landet. Faktisk skønnes det, at der findes 7.000 hjertestartere i Danmark, men kun omkring 1.600 af dem er registreret på hjertestarter.dk.....

Læse hele brevet
belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri