Indlæg om Sundhedspolitik

Langt de fleste af mine indlæg om sundhedspolitik findes under regionalpolitik

6-5-2015

Lykketoft fejlinformerer

Det kan vi fuldstændig afvise for så vidt angår Dansk Folkeparti. Vi har begge i henholdsvis byrådet og i regionsrådet – og vil i folketingsvalgkampen – på det bestemteste afvise at lukke medicinsk afdeling på Glostrup Hospital.....

Læse hele brevet
20-4-2015

Det Danmark vi kender

Nu er der jo også et par andre problemer i Region Hovedstaden som f.eks. patienter, der ligger på gangene, fordi der er nedlagt medicinske sengepladser og en akuttelefon, der er helt kaput – så hvor på skalaen over påtrængende problemer, der skal løses, Ritt Bjerregaards fortrædeligheder over madservicen skal ligge ved jeg ikke. ....

Læse hele brevet
11-3-2015

Nye besparelser på Herlev Hospital er næsten ikke

Jeg tror, jeg taler for rigtig mange borgere, når jeg siger, at sundhedsvæsnet ganske enkelt ikke kan klare flere besparelser. Vi må snart nå dertil, hvor vi taler om, at der tilføres flere penge til vores sundhedsvæsen i stedet for, at der konstant skal spares. ....

Læse hele brevet
4-3-2015

1813-partierne har givet op

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) kunne således over for de undrende seere på TV2 Lorry den 3. marts bedyre, at hun ikke længere kan love eller stille borgerne i udsigt, at 1813 nogensinde vil komme til at opfylde de servicemål, som 1813-partierne i Regionsrådet selv har stillet borgerne i udsigt.....

Læse hele brevet
18-2-2015

Gravide fra Albertslund skal da ikke til Hillerød.

Hvor grotesk det end lyder, så kan det bl.a. komme til at gå ud over borgere i Albertslund Kommune! Men det er jo helt galimatias, hvis gravide i Albertslund skal henvises til at føde på Hillerød Hospital, når der er fødeafdelinger både på Hvidovre og Herlev Hospitaler og Rigshospitalet!....

Læse hele brevet
5-11-2014

Vi skal myter om røg og lattergas til livs

Desværre huserer der rigtig mange myter på sundhedsområdet. Således kan man i artiklen også læse en sammenligning mellem inhalering af lattergas og rygning af vandpibe, hvor det sidste beskrives som stort set uskadeligt.....

Læse hele brevet
8-10-2014

Præster er en naturlig del af etiske komitéer

Jeg ved ikke om Socialdemokratiet og Radikale mon hellere så hospitalsimamer repræsenteret i de etiske komitéer. Det ville ligge i umiddelbar forlængelse af de to partiers normale indstillinger til den slags sager.....

Læse hele brevet
18-9-2014

Digital post er et problem på sygehusene

Jeg vil stille et stort spørgsmålstegn ved visdommen i det projekt. Mange af de personer, som Herlev Hospital skal skrive digitalt ud til er ældre mennesker, som i sagens natur bruger sundhedsvæsenet mere end gennemsnittet. Jeg møder stadig mange borgere, som ikke aner, at de skal have en elektronisk postkasse per 1. november for at kunne modtage post fra det offentlige. ....

Læse hele brevet
9-4-2014

Hospitals-hygiejne skal stå over religion

Giver man efter her, ja, så er der ikke langt til, at man giver efter på en lang række andre områder. I Storbritannien har man oplevet, hvordan sygehuspersonale eksempelvis har nægtet at bruge sprit til desinficering på grund af islams forbud mod alkohol. ....

Læse hele brevet
4-4-2014

Problem at flere unge prøver stoffer

Problemet med brugen af hash er, at der overraskende nok synes at være en omvendt sammenhæng mellem oplysningsniveau og brug. Med andre ord jo mere man i folkeskolen advarer mod hash desto større er tendensen til at de unge prøver stofferne. Om det hænger sammen med, at hash bagatelliseres i skolens undervisning om euforiserende stoffer er uvist, men sammenhængen er uheldig.....

Læse hele brevet
31-3-2014

Kassér 1813

Erfaringer fra udlandet viser, at det både er dyrere og dårligere at basere sit akutberedskab på en sygeplejebetjent telefon. De advarsler valgte flertallet i regionen at sidde overhørig. I stedet for at vente én gang, venter man nu først på en sygeplejersker, derefter på en læge, så på en kørende lægevagt og/eller så på akutmodtagelsen. Enhver kan se det er ineffektivt.....

Læse hele brevet
10-12-2013

De er simpelthen for unge

Risikoen for at udvikle en uhensigtsmæssig seksuel adfærd er betragtelig, hvis man har sin seksuelle debut allerede som 11-12-13-årige, som et anseeligt antal unge angiver er tilfældet i den pågældende undersøgelse. Det er de færreste børn – om nogen overhovedet -, der i den alder, er modne nok til at indlade sig på seksuelt samkvem.....

Læse hele brevet
15-11-2013

Udredningsgarantien er intet værd

Jeg har aldrig troet på, at regeringen kunne overholde sådan en garanti. Der er masser af mennesker, der i årevis har cyklet rundt i systemet i jagten på en diagnose, fordi lægerne ikke kan stille en sådan. De mennesker har nu fået et falsk håb af regeringen – men det er et falsk håb – for de har nemlig ikke fået krav på at få stillet en diagnose.....

Læse hele brevet
26-9-2013

Naturligt med nej til genoplivning

Dette burde være en langt mere simpel problemstilling. For naturligvis burde man respektere en borgers ønske om ikke at blive genoplivet, hvis vedkommende er mæt af dage, lider af en alvorlig sygdom eller lignende. ....

Læse hele brevet
4-2-2013

Uacceptabelt svigt af sukkersyge

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en stribe regioner dumper, når det kommer til behandlingen af patienter med sukkersyge. Diabetes er en sygdom, der kan holdes i ave, hvis den rette behandling tilbydes, og hvis patienterne jævnligt gennemgår kontrolforløb. Det er i virkeligheden såre simpelt – og alligevel bliver selv de mest basale undersøgelser ikke foretaget i stort omfang.....

Læse hele brevet
23-8-2012

Ikke særligt liberalt

Venstre vil nu forvandle vore organer til statens ejendom, medmindre vi da husker at meddele selv samme stat, at vi gerne vil have lov til at bestemme over dem. Det er ikke særligt liberalt. ....

Læse hele brevet
29-11-2011

Dumme danskere

Nu er landets sundhedsminister, Astrid Krag, jo ikke så gammel – og alder kan som bekendt undskylde en del – men det tenderer nu alligevel idioti, at Krag og den røde regering nu vil forbyde cigaretpakker med mindre eller flere end 20 smøger i!....

Læse hele brevet
1-9-2011

Luk regionerne - og brug pengene på et bedre sundh

Regionerne bruger millioner på administration – penge som i stedet kunne gå til et bedre sundhedsvæsen. Noget nær 90 procent af de beslutninger, der træffes i regionerne, træffes i enighed mellem alle partier fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti. Det viser jo også, at der ikke er behov for, at 41 politikere en gang om måneden forholder sig til en masse sager, der i virkeligheden er det rene formalia.....

Læse hele brevet
9-8-2011

Upassende illustration

Der er i mine øjne tale om en dybt upassende illustration. Har den borger, der her er blevet obduceret givet tilsagn til, at vedkommendes indre organer, skulle tilflyde Politikens læsere? Har pågældendes pårørende givet tilsagn hertil?....

Læse hele brevet
17-1-2011

Frækt KL-forslag

I KLs evindelige jagt på besparelser har man nået det hidtidige lavpunkt med det udspil, der tilsiger, at ressourcestærke danskere, der rammes af kræft eller hjertekarlidelser selv skal sørge for at skaffe sig hjælp til genoptræning.....

Læse hele brevet
31-3-2010

Tvangsmedicinering

Der er al mulig grund til at være yderst varsom med at tvangsmedicinere psykisk syge, men når vi nu har to eksempler på individer, der til sammen koster en kommune 13,7 mio. kr. om året, fordi de skal have deres egen institution og mandsopdækkes døgnet rundt af indtil flere ansatte, så er der alligevel grund til at overveje om ikke tvangsmedicinering i enkelte tilfælde kan komme på tale.....

Læse hele brevet
13-11-2009

Skoleeksempel

Det er jo et skoleeksempel i, hvorfor det er nødvendigt at have en anstændig akutbetjening af yderområderne. Hvad nu hvis Grethe Berthelsen havde fået en hjerneblødning i stedet for, havde der så heller ikke været en ambulance til at transportere hende til sygehuset?....

Læse hele brevet
12-12-2008

Socialdemokratisk dobbeltmoral

Kornbek synes at leve i en forestilling om, at private sundhedsforsikringer ikke eksisterede, førend Dansk Folkeparti fik gennemført, at det skulle være en forudsætning for, at virksomhederne kunne få et skattefradrag herfor, at alle medarbejder i virksomheden fra direktøren til rengøringsassistenten var omfattet. Under den tidligere SR-regering var sundhedsforsikringer kun noget, der fandtes på direktionsgangene. Nu er de udbredt til alle personalegrupper.....

Læse hele brevet
9-12-2008

Dødsdommen over det offentlige sundhedsvæsen?

Formanden for Danske Regioner, Socialdemokraten Bent Hansen slår til lyd for, at det offentlige sundhedssystem i fremtiden skal undlade at tilbyde de dyreste medikamenter til patienterne. Hermed udskriver Bent Hansen reelt dødsdommen over det offentlige sundhedsvæsen. Effekten af, at sundhedsvæsnet ikke længere vil tilbyde den bedst mulige behandling til danskerne vil være, at langt flere vil få en privat sygeforsikring for at råde bod herpå. Dermed vil der for alvor opstå et a- og b-hold på sundhedsområdet. ....

Læse hele brevet
28-11-2008

Svineriet på regionssygehusene skal stoppes

Ud over det rent æstetiske i at flere af regionens sygehuse ikke bliver gjort ordentlig rent, så er det også en ualmindelig investering ikke at sørge for en ordentlig rengøring. Sandsynligheden for at patienterne pådrager sig infektioner efter operative indgreb vokser betydeligt, når der ikke er en ordentlig hygiejne og ordentlig rengøring på sygehusene.....

Læse hele brevet
25-11-2008

Skal man blive mere syg af at komme på sygehuset?

Det er ikke alene ulækkert for patienterne. Det er også helt uacceptabelt ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Mange af de patienter, der indlægges på sygehusene, er i forvejen svækkede og udsættes de for smitte på grund af mangelfuld rengøring kan det i nogle tilfælde være forskellen på liv eller død. Ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut gør dårlig rengøring på hospitalerne hvert år omkring 100.000 danskere syge.....

Læse hele brevet
4-11-2008

Sundhedssektoren har det bedre

Denne gang har Christensen dog stort set parkeret sin betonsocialistiske modstand mod sundhedsforsikringer bortset fra nogle få forkølede pip om, at der fortsat er nogle mennesker, der ikke har en sundhedsforsikring. Ja, det er der – jeg er for eksempel en af dem, men det betyder altså ikke, at jeg er misundelig på alle dem, der har. Det er i øvrigt klogt af Christensen at opgive den religiøse modstand mod sundhedsforsikringer, når nu den ene socialdemokratisk ledede kommune efter den anden udstyrer deres medarbejder med sundhedsforsikring. Det hænger jo bare ikke sammen.....

Læse hele brevet
26-9-2008

Vi kommer alle først i køen, Kenneth

Som alle de andre beton-socialdemokrater har Kenneth Christensen set sig meget vred på de private sundhedsforsikringer. Kenneth Christensen må imidlertid huske, at private sundhedsforsikringer skam også fandtes under SR-regeringen. Dengang var der imidlertid ikke som tilfældet er i dag krav om, at alle medarbejdere i en virksomhed – fra direktøren til kontorassistenten - skulle have stillet en sundhedsforsikring til rådighed. Dengang i 2001 var det netop kun direktøren, der havde en sundhedsforsikring. Måske det er derfor, at Christensen og hans partifæller har set sig så sure på sundhedsforsikringerne – de har simpelthen ikke fulgt med.....

Læse hele brevet
3-11-2007

Skandaløse forhold i psykiatrien

Det er urimeligt, at patienterne skal være stuvet sammen seks personer i firesengsværelser – det umuliggør enhver form for privatliv. Mange psykisk syge har tilmed vanskeligt ved at sove, og det bliver ikke lettere, når man er så mange på en stue. På hospitalet er der også afdelinger, der ikke har tilknyttet en ergoterapeut, hvad der er helt nødvendigt for at få patienternes liv i fornuftige rammer. ....

Læse hele brevet
18-10-2007

Godt med målrettet indsats mod rygning blandt skol

Hvor lysten til at ryge efterhånden synes på retræte, er det anderledes i forhold til de unges lyst til at indtage alkohol – her synes problemet bare at blive værre og værre. Det omgivende samfund kan gøre en stor indsats ved, at eksempelvis kioskejere og supermarkeder rent faktisk overholder reglerne for salg af alkohol, og skolerne kan også gøre en indsats ved at oplyse om følgevirkningerne af for stort alkoholindtag. Det største ansvar påhviler imidlertid forældrene, der skal introducere børnene til gode alkoholvaner, før det går galt. ....

Læse hele brevet
17-10-2007

Mere fokus på genoptræningsindsatsen

På Hvidovre Hospital har man eksempler på, at der fire uger efter udskrivelsen stadig ikke er igangsat en genoptræningsindsats af den udskrevne. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Kommunerne har fået 300 millioner kroner ekstra til næste år, som var målrettet en bedre genoptræningsindsats. Det er meget beklageligt, at disse penge tilsyneladende ser ud til at være brugt til at fylde huller i de kommunale budgetter i stedet for at komme de patienter, der har behov for genoptræning til gavn. ....

Læse hele brevet
4-10-2007

Spiseforstyrrede svigtes

55.650 danskere lider af en eller anden form for spiseforstyrrelser. I Region Hovedstaden er der desværre ikke megen hjælp at hente. Selvom regionen har fået tilstillet et millionbeløb fra staten til at henvise anoreksi- og bulimiramte til private behandlingstilbud sker det ikke – og netop i forhold til spiseforstyrrelser er det afgørende vigtigt, at der sættes hurtigt ind med behandling. ....

Læse hele brevet
4-10-2007

Vi skal i gang med at løse lægemanglen nu

Vi skal have flere studerende ind på medicinstudiet. Vi skal have færre nordmænd og svenskere til at optage pladserne på medicinstudiet, og vi skal have indført en arbejdspligt på i hvert fald syv år for udenlandske medicinstuderende i Danmark, der kommer hertil og får betalt deres uddannelse af danske skatteydere. ....

Læse hele brevet
25-9-2007

Greves skræmmekampagne

Derimod er det interessant, at man i filmen ser, at man i Storbritannien kan hente sin receptmedicin gratis på apotekerne. Man betaler et beskedent gebyr, jeg mener det er i underkanten af ti kroner – medmindre man er pensionist, så slipper man også for det gebyr, og så får man medicinen udleveret. Og det vel at mærke i et land, hvor man betaler væsentlig mindre i skat end i Danmark. Lidt af en øjenåbner for dem, der går og tror, at Danmark nærmest er et velfærdsmæssigt slaraffenland, hvor alt er bedre end i andre lande. ....

Læse hele brevet
21-9-2007

Herlev Hospital som model for andre sygehuse

Problemet er imidlertid at for få af landets sygehuse lærer af erfaringerne fra Herlev. Vidensdelingen mellem de danske sygehus er simpelthen ikke sat i system. Et af problemerne er, at vi har fem regioner, der hver tænker selvstændige tanker om, hvordan sygehusvæsnet skal indrettes i stedet for at drage nytte af gode erfaringer fra andre dele af landet.....

Læse hele brevet
31-8-2007

Besynderlig beslutning om lægeholdsbil

Regeringens forslag om, at ambulancer skal være fremme inden for femten minutter kan man naturligvis kun tilslutte sig – og med den ændrede sygehusstruktur vil der uvægerligt blive behov for hurtigere udrykninger, flere lægeambulancer og formodentlig også indkøb af lægehelikoptere i visse dele af landet. Det er vigtigt, at alle borgere på Vestegnen kan føle sig fuldstændig trygge ved, at hvis man ringer 112, så kommer hjælpen også – og det gør den hurtigt. ....

Læse hele brevet
17-8-2007

Indsats mod cutting nødvendig

I Villabyerne kunne man fredag den 17. august læse en kortfattet artikel om at politiet måtte rykke ud til en 16-årig pige, der havde barrikaderet sig i sit hjem og havde skåret i sig selv med barberblade. Pigen blev herefter indlagt på psykiatrisk afdeling. Cutting, som fænomenet hedder, bliver stadig mere og mere udbredt blandt unge piger, der som et udslag af manglende selvværd straffer sig selv ved at skære sig typisk med barberblade. Mange forældre opdager ikke pigernes adfærd, fordi de skærer sig steder, hvor det ikke umiddelbart kan ses som for eksempel på lårene.....

Læse hele brevet
6-7-2007

Bevar hospitalsklovnen på sygehuset

Glostrup hospital mister snart sin højt skattede hospitalsklovn, hvis ikke en ny sponsor viser sig. Det er meget trist for erfaringerne med hospitalsklovnen viser, at de indlagte børn kommer meget bedre igennem behandlingen med et besøg fra hospitalsklovnen. Erfaringerne fra udlandet er også entydigt positive. Klovnene er med til at give de syge børn livskraften og glæden tilbage.....

Læse hele brevet
6-6-2007

Udstyr alle danskere med blåt sygesikringskort

For en måned siden var der vist ikke mange danskere, der anede, at der var noget, der hed et blåt sygesikringskort. Så viste det sig, at en del EU-lande – især de østeuropæiske – ikke anerkender det gule sygesikringsbevis, som danskerne ellers igennem mange år har fået at vide skulle være alt rigeligt til at dække uforudset læge- og hospitalsbehandling under ferierejser i udlandet. ....

Læse hele brevet
belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri