Indlæg om Trafikpolitik

14-1-2015

Nu er der vist snart valg

Så nu vil Magnus Heunicke pludselig gerne tale støj med borgmestrene på Vestegnen. Godt nok har Heunicke kun afsat halvanden time til at besøge fem kommuner….! Og det siger måske lidt om Heunickes interesse for vores problemer. Så kommer der noget ud af det? Næppe, for Magnus Heunicke har med sine tidligere udmeldinger i pressen på området sendt det klare signal, at ministerens fokus er solidt rettet mod at sikre ordentlig togbetjening til Sydsjælland og ikke så forfærdelig meget andet.....

Læse hele brevet
22-9-2014

Nej tak til fyldte S-tog

Samtidig kan man af de foreløbige planer for køreplanerne for s-tog til Roskilde se, at hvert andet tog i nogen grad vil blive gennemgående og dermed overspringe en række stationer på Vestegnen – dermed forringes det offentlige transporttilbud for vores borgere.....

Læse hele brevet
15-7-2014

Glædeligt med mere politi men er det nok

Jeg får mange henvendelser fra borgere, der føler sig utrygge, når de tager s-togene specielt i aften- og nattetimerne. Det er imidlertid ikke lommetyve, som politiets indsats særligt er rettet imod, som er disse borgeres bekymring. ....

Læse hele brevet
3-4-2014

Stationslukninger er en dårlig idé

Alligevel har Trafikstyrelsen netop barslet med en udredning, der anbefaler at lukke en stribe stationer rundt omkring i landet. I området i og omkring Gladsaxe Kommune er det Skovbrynet og Dyssegård Stationer som står for tur – og dermed risikerer at blive nedlagt.....

Læse hele brevet
7-10-2013

Nej til S-tog til Roskilde

Roskilde Kommune har selv frabedt sig at få s-tog til kommunen. I Roskilde foretrækker man regionaltogs-løsningen. I Høje-Taastrup Kommune ønsker man heller ikke, at s-togene forlænges til Roskilde, dels fordi flere af de nuværende spor til Roskilde skal reserveres til s-tog, dels fordi Høje-Taastrup Stations betydning risikerer at blive mindre som følge af øget omstigning i Roskilde. ....

Læse hele brevet
30-9-2013

Tag et s-tog, Helle

At det er årtier siden, at Helle Thorning-Schmidt sidst har taget et s-tog er der vel ikke nogen, der kan være i tvivl om. Gucci-Helle er vant til ministerbil og limousine-service fra sin tid i Europaparlamentet – her kan alle europaparlamentarikerne jo rekvirere en limousine til og fra lufthavnen -, så noget så jordnært som et s-tog, det sætter Gucci-Helle naturligvis ikke sine ben i.....

Læse hele brevet
29-11-2011

Nu skal du skældes ud, Pia Olsen Dyhr

SFs Pia Olsen Dyhr lovede ellers at priserne blev sat ned. ”Det kan godt være, det tager tre måneder, men vi vil så hurtigt så muligt sætte prisen ned på den kollektive trafik. Du må ringe til mig om fire måneder og skælde mig ud, hvis billetterne ikke er blevet billigere,” forsikrede Pia Olsen Dyhr over for Berlingske Tidende den 14. september.....

Læse hele brevet
29-11-2011

Betalingsrings-regningen skal ikke videre til Høje

Men pengene til de ekstra parkeringspladser ikke alene i Høje-Taastrup men i en stribe andre kommuner, der støder op til betalingsringen må Socialistisk Folkeparti og kollegerne i den røde regering finde på Christiansborg. Det nytter ikke noget, at man sender sine lokale byrådsmedlemmer i marken for at tørre udgifterne af på kommunerne.....

Læse hele brevet
7-9-2011

Ringsted-banen er en katastrofe

Hele projektet med etableringen af Ringsted-banen er i øvrigt en eklatant fejlinvestering. Dansk Folkeparti holdt som det sidste parti i Folketinget fast på, at femte-sporsløsningen var den rigtige for forbedringen af kapaciteten fra København og vestpå. Anlæggelsen af den nye bane spolerer bolig- og naturområder i et uset omfang, og er en ualmindelig dyr løsning i forhold til femtesporsløsningen.....

Læse hele brevet
1-9-2011

Dummebøde til Taastrup-borgerne

Men i 2011 er situationen altså anderledes – her skal borgerne i Københavns Omegn selv betale for forbedret kollektiv trafik ved at få en dummebøde på 11.000 kr. om året, hvis man drister sig til at køre til København, og en eventuel forbedring af den kollektive trafik vil først træde i kraft, når bompengene er i kassen jf. S-SFs nye princip. ....

Læse hele brevet
1-9-2011

Gentofte taber i betalingsrings-spil

Og dummebøden kommer især til at ramme børnefamilier, der simpelthen har for travlt i hverdagen til at kunne skifte privatbilen ud med offentlig transport. En offentlig transport som nu jf. Socialdemokratiet og SFs princip om, at pengene skal være i kassen, før man kan indfri sine valgløfter, først vil blive forbedret i det øjeblik pengene fra betalingsringen ruller ind i kassen – så ved vi godt, at de forbedringer kan borgerne roligt kigge i vejviseren efter.....

Læse hele brevet
1-9-2011

Hvidovre ramler hovedet mod rød mur

Der var en gang, hvor betalingen for at køre ind i København blev beskrevet som en ”trængselsafgift”. Afgiften skulle opkræves for at sørge for, at vejene ikke blev overbelastet i myldretiden. Den tid er for længst forbi – nu skal det også koste penge at køre ind i Hovedstaden midt om natten, hvor der ikke er en sjæl på vejene. ”Trængselsafgiften” har ikke noget med trængsel at gøre – det er bare en ekstra skat til børnefamilier og andre, der har for travlt i hverdagen til at bruge offentlig transport.....

Læse hele brevet
1-9-2011

Rødovre taber i betalingsrings-spil

Forbedringerne af den kollektive trafik var hele forudsætningen for indførelsen af betalingsringen, men nu er der pludselig blevet byttet om på de to ting. Der skal indføres en betalingsring, men eftersom der ikke er penge i kassen til at forbedre den kollektive trafik, så vil den heller ikke blive forbedret.....

Læse hele brevet
16-8-2011

Helle må give besked

Det er simpelthen ikke andet end en ekstraskat på borgere, der tilfældigvis arbejder i Hovedstaden og bor uden for den eller omvendt, for københavnerne skal jo også betale for at få lov til at køre ud af deres nye gyldne fængsel!....

Læse hele brevet
8-8-2011

Alkolås til spritbilister

Vi skal have en hårdere kurs over for spritbilister. Hvad med at kræve installeret alkolås i alle biler, der føres af folk, der har været dømt for spritkørsel?....

Læse hele brevet
5-8-2011

Ros til socialister

Betalingsmuren udgør en utilbørlig ekstraskat på pendlere og borgere i omegnen af København, der har ærinder i hovedstaden og derfor tvinges til at tage bilen til hovedstaden. ....

Læse hele brevet
10-5-2011

Hvilke interesser varetager miljøministeren?

Men Karin Ellemann har åbenbart en anden opfattelse end størsteparten af hendes vælgere på Vestegnen. Hun mener tilsyneladende, at Ring 5 skal ligge i Sverige (!) og, at ring 3, Motorring 3 og Motorring 4 altså ikke skal aflastes af en ny Ring 5. Begrundelsen er, at der er modstand mod projektet i den del af Nordsjælland, som Ring 5 skal løbe igennem, og hvor miljøministeren bor.....

Læse hele brevet
3-3-2011

Letbanen skal til Brøndby Stadion

Med denne løsning vil Brøndby Stadion også blive betjent med en station, sådan som Smigielski er inde på. Der er ingen tvivl om at netop Brøndby Stadion skal betjenes af det ene ben i letbanen. Det vil være helt tosset at etablere en letbane uden at tænke Brøndby ind i billedet. ....

Læse hele brevet
16-2-2011

Ikke godt nok

Netop for gruppen af blinde er tilgængeligheden i forhold til offentlig transport enormt vigtigt. Andre grupper af fysisk handicappede kan i mange tilfælde have gavn af en handicapbil. Her var Dansk Folkeparti med til i finansloven for 2010 at presse på for at få mere enkle regler for erhvervelsen heraf og større medbestemmelse for den handicappede.....

Læse hele brevet
20-1-2011

Ring 5 er en nødvendighed

Der er bare det at sige, at anlæggelsen af Ring 5 er en absolut nødvendighed for at undgå, at trafikken sander fuldstændig til på motorring 3 og 4 og ring 3. Den ventede trafikudvikling kan – uanset en eventuel etablering af en letbane fra Ishøj og Brøndby i syd til Lyngby i nord - ikke håndteres inden for de muligheder, der er for at udbygge motorring 3 og 4.....

Læse hele brevet
13-1-2011

Vi skal varetage storkredens interesser

I mange år har vi også ventet på virkeliggørelsen af en Motorring 5-forbindelse vest for Taastrup, der vil aflaste ikke alene ring 3 og 4 men også mange tilstødende veje i storkredsen, men det projekt er stadig kun på tegnebrættet.....

Læse hele brevet
15-12-2010

Letbane omsider på tegnebrættet

Omsider ser der ud til at komme skred i letbaneprojektet langs ring 3. Der er al mulig grund til at glæde sig over, at kommunerne langs den nye baneforbindelse er blevet enige om en finansieringsnøgle, hvor vi i Region Hovedstaden også er parate til at bidrage.....

Læse hele brevet
15-12-2010

Letbane til Ishøj, Brøndby og Vallensbæk omsider p

Letbanen skal forbinde Lyngby i nord med Ishøj og Brøndby i syd og vil bidrage til at transporttiden på tværs af fingrene væsentligt nedsættes, og dermed bliver der også et regulært attraktivt kollektivt alternativ til privatbilisme. Det vil formodentlig lokke flere pendlere over i togene, og dermed skabe bedre plads på vejene.....

Læse hele brevet
20-10-2010

Sæt strøm til Frank

Hvis man mener noget med miljøet, sådan som Socialdemokratiet og ikke mindst SF, da i hvert fald praler med, så må man også handle derefter, så Frank Jensen og Ninna Thomsen må enten følge deres egen beslutning eller hoppe op på jernhesten. Det kunne de sikkert også have godt.....

Læse hele brevet
9-6-2010

Mere trafik til Danmark

Sverige har et eneste formål med at ville etablere en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Det er at sørge for, at mest mulig af den tunge lastvognstrafik, der som en følge af Fehmern-forbindelsen vil drøne op igennem Sjælland i stedet for som nu at blive sejlet til Sverige bliver længst muligt på dansk jord.....

Læse hele brevet
30-3-2010

Fri os fra flimmer

DSB henviser til, at pendlere, der ikke ønsker at blive belemret med ”nyttig” information om, at der er to mars-barer for 25,- kr. i DSB-kioskerne bare kan søge tilflugt i togets stillekupé. Den kupé bliver vist hurtigt overfyldt, hvis de øvrige vogne skal genlyde af reklamestøj og køkkentips fra Henrik Boserup. ....

Læse hele brevet
1-4-2009

Vagter på Albertslund st.

Det er ikke få gange, at der har været problemer på Albertslund st., hvor unge mennesker udviser en grænseoverskridende adfærd ved for eksempel at slås på stationen, chikanere medpassagerer og i det hele taget optræde på en truende og skræmmende måde. I langt de fleste storbyer rundt omkring i verden kunne man aldrig drømme om at efterlade stationer stort set uden opsyn. Her er der naturligvis personale, der kan gribe ind, hvis der er folk, der forbryder sig mod reglementet for at opholde sig på stationerne. ....

Læse hele brevet
6-3-2009

Dansk Folkeparti har behov for allierede for et ne

Dansk Folkeparti er det eneste parti på Christiansborg, der fortsat fastholder et nej til nybygningsløsningen, der vil skamfere naturskønne områder i blandt andet Vallensbæk og Ishøj, og som vil betyde yderligere støjbelastning i områder, der allerede nu døjer med Holbæk-motorvejens larm. ....

Læse hele brevet
1-12-2008

VK svigter bilisterne

Og hvem kommer så til at betale? Ja, hvis det står til regeringspartierne, så bliver det de borgere, der har behov for at pendle til København hver dag. Prisen for at køre på vejene bliver nemlig gradueret efter hvor megen trængsel, der er på de veje, man vil køre på.....

Læse hele brevet
24-11-2008

Privatbilismen er kommet for at blive

Selv ikke gratis kollektiv trafik kan lokke bilisterne til at droppe bilen viser en ny undersøgelse fra Handelshøjskolen omtalt i Berlingske den 24. november. Vil man derfor nedbringe Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer, må regeringen og Folketinget satse på at gøre privatbilismen mere grøn. ....

Læse hele brevet
18-6-2008

Byskadelig virksomhed

Men ikke nok med at borgmeter Graff Pedersen er særdeles opsat på at plukke Hvidovres borgere. Borgmesteren synes også at være bimlende ligeglad med, at Hvidovre Avis tidligere har fremlagt trafiktal, der viser, at Hvidovrevej vil opleve en massiv trafikstigning, hvis der indføres en betalingsring omkring hovedstaden. Borgerne i Hvidovre skal altså undgælde for, at borgerne i København kan slippe med lidt mindre trafik – og her gik jeg og troede, at en borgmesters fremmeste opgave var at varetage sin egen kommunes interesse, men sådan forholder det sig åbenbart ikke.....

Læse hele brevet
20-5-2008

Op på cyklen, Bondam

Hvor er det dog rædsomt gang på gang at høre den radikale teknikborgmester Klaus Bondam agere moralens vogter og galpe op om, at borgere i København og omegn skal tage bussen, cyklen eller betale tårnhøje gebyrer for at køre i bil ind i København, medens Bondam selv har brugt 280.673 kr.(!) på at køre i taxa eller borgmesterbil på halvandet år, sådan som BT kunne afsløre den 20. maj 2008. Det er jo et astronomisk beløb set i forhold til Københavns geografiske udstrækning. ....

Læse hele brevet
3-1-2008

I oksekærre gennem København

Utallige gange har repræsentanter fra Det Radikale Venstre beskyldt Dansk Folkeparti for at ønske et Morten Korch-Danmark, hvor borgerne befordredes i oksekærre og hvor den mest eksotiske beværtning, der kunne opdrives var en bodega, der serverede svensk pølseret. Intelligentsiaens bastion par excellence er i hovedstaden repræsenteret ved den forhenværende stand up-komiker Klaus Bondam. Om det er udslag af dennes tidligere beskæftigelse eller en længsel efter et Morten Korch-Danmark, der har fået Bondam til at barsle med et forslag om at lukke ”brogaderne” for kørende trafik med undtagelse af kollektiv transport – som formodentlig skal foregå i sporvogne – og såkaldt varetransport, skal jeg lade være usagt – men at forslaget er intet mindre end kuleskørt, vil jeg ikke undlade at slå fast. ....

Læse hele brevet
6-11-2007

Brokuller

Ét er at den tidligere trafikmininister, Flemming Hansen forhandlede sig frem til en aftale med Tyskland, om at Danmark skulle betale hele regningen for en fast forbindelse over Femern fra Rødby til Puttgarten. Men nu skal vi ifølge Venstres folketingsmedlem Karsten Nonbo sørme samtidig bygge en bro fra Gedser til Rostock! ....

Læse hele brevet
2-11-2007

Brøndby Stadion skal have egen letbanestation

Den linjeføring som der hidtil har været fokuseret på i Brøndby kommune medfører, at letbanen mere eller mindre følger Søndre Ringvej. Der er imidlertid ikke i udgangspunktet planlagt et stop omkring Krogagervej eller Kirkebjerg Allé. Hvis man anlægger et stop her vil der være knap en kilometer fra letbanestationens stop til Brøndby stadion – svarende nogenlunde til afstanden fra Nordhavn stadion til Parken.....

Læse hele brevet
1-11-2007

Letbane til Herlev

Hvis man virkelig mener noget med at forbedre den kollektive trafik i hovedstaden er det netop forbindelserne på tværs af byfingrene, der skal prioriteres. Mange borgere pendler på tværs af byfingrene og det er først og fremmest her, at de store problemer for den kollektive trafik opstår – og hvor bilen i en del tilfælde er den eneste mulighed.....

Læse hele brevet
1-11-2007

Pas på Ny Alliance

Der er mange gode grund til at passe på Ny Alliance – men endnu en grund sluttede sig til, da det i den forgangne uge blev klart, at Ny Alliances spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds, René la Cour Sell vil skrinlægge den planlagte – og helt nødvendige - udvidelse af Ring 4.....

Læse hele brevet
1-11-2007

Vi skal have en letbane til Ishøj

Rejsetiden mellem Lyngby og Ishøj vil blive forkortet endnu mere. Naturligvis skal der i opstartsfasen bindes en del penge i halen på et sådant projekt. Her må staten også spæde til. Man bør benytte samme fordeling af udgifterne, som da Metroen blev anlagt i hovedstaden. Her betalte staten 40 procent af udgifterne – og Frederiksberg og Københavns Kommuner 60 procent.....

Læse hele brevet
23-10-2007

Metro til Gladsaxe skal forberedes

Dermed også være sagt, at Gladsaxe og Herlev i hvert fald på sigt skal udstyres med en metro for at forbedre den offentlige transport. Forudsætningen for at etablere en metro, der går til Gladsaxe er, at der ved Nørrebro Station etableres et afgreningskammer. Isoleret set har Københavns Kommune ikke nødvendigvis en interesse i at bidrage til at betale for et sådant afgreningskammer – og så alligevel for Københavns Kommune har jo netop gang på gang kritiseret, at for mange mennesker tager bilen til hovedstaden. ....

Læse hele brevet
2-10-2007

Godt og skidt fra Bødskov

Der er heller ingen tvivl om, at vi har behov for at få afsat flere penge til en renovering af eksempelvis S-togsbanen. Analyser viser, at en tilførsel af blot 100 millioner kroner – målrettet til bestemte trafikforbedringer f.eks. overhalingsspor ved udvalgte stationer og etablering af dobbeltspor ved Fiskebæksbroen i Holte, som er det eneste sted på s-togslinjen, hvor der er enkeltspor og dermed omgående bliver flaskehals, når der opstår forsinkelser, væsentligt vil kunne forbedre s-togenes rettidighed. ....

Læse hele brevet
30-8-2007

Få S-togene på skinner

I det hele taget er det ganske små ting, der skal til for, at S-togsnettet bliver betydeligt mere velfungerende end tilfældet er i dag. Overhalingsspor ved højt belastede stationer og tekniske forbedringer, så togene kan køre hurtigere ind og ud af stationerne og i tættere interval vil væsentligt kunne forbedre s-togsnettet og øge mængden af tog, der kan køre på banerne.....

Læse hele brevet
24-8-2007

Ingen betalingsring om København

Tilhængerne af bompenge har hævdet, at trængselsafgifterne til dels skal bruges til at forbedre den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Det lyder jo umiddelbart meget godt – men hvorfor i alverden skal netop pendlerne i hovedstaden straffes med en ekstraskat til forbedring af den kollektive trafik, når det ikke er tilfældet i resten af landet!....

Læse hele brevet
24-8-2007

Skrot betalingsringen

Vi vil ikke acceptere, at pendlerne pålægges en ekstraskat, som der uvægerligt vil være tale om. Den kollektive trafik skal selvfølgelig være i orden – men det betaler borgerne i hovedstadsregionen jo allerede for over skattebilletten....

Læse hele brevet
19-7-2007

Vi betaler allerede

Det er ikke ligefrem fordi bilejere i Danmark slipper billigt i forvejen med ejerafgifter, registreringsafgifter og moms og afgifter på benzinen....

Læse hele brevet
13-7-2007

Bompenge har social slagside

Netop på grund af Dansk Folkepartis store sociale hjerter, er det også logisk at afvise bompenge. Bompengene kommer naturligvis til forholdsmæssigt at koste mest for de lavtlønnede, pensionisterne og førtidspensionisterne, fordi udgiften til at betale bompenge forholdsmæssigt fylder en større del af indkomsten end blandt de mere velhavende.....

Læse hele brevet
11-7-2007

Betalingsringen spøger

Reelt er der tale om en ekstra skat for alle de borgere i Albertslund og de andre forstadskommuner, der pendler til arbejdet i København. Og ikke kun det selv en tur ind i København midt om natten, hvor der ikke er en bil på vejen vil der efter Ritt Bjerregaards planer skulle betales for ved kasse et....

Læse hele brevet
11-7-2007

Kørselsafgifter er ekstra skat

Mange af pendlerne pendler jo over lange afstande – og vil have vanskeligt ved at få familielivet til at fungere uden en bil. Det handler jo ikke bare om at komme til og fra arbejde, men også om at hente børnene i daginstitutionerne, handle ind osv. Endelig bliver det jo ikke københavnerne, men borgerne uden for Københavns Kommune, der kommer til at betale for bomafgifterne....

Læse hele brevet
2-7-2007

Nej til at straffe bilisterne

Hvorfor skal bilisterne i Københavns omegnskommuner pålægges ekstraskatter for at finansiere nødvendig udbygning af vejanlæg i hovedstadsområdet, medens staten rask væk er parate til at bruger 35 milliarder kroner på Femern-forbindelsen? De penge var bedre brugt på at opjustere færdselsårerne i hovedstaden....

Læse hele brevet
27-6-2007

Ingen betalingsring om København

Men borgmester Hans Toft kan desværre ikke være så skråsikker på, at bompenge ikke kan blive lovliggjort på et tidspunkt. Det er nemlig ikke korrekt, når han til Villabyerne den 27. juni siger, at ”alle partier på Christiansborg er imod”. Venstrefløjen er nemlig tilhænger af bompenge og selv langt ind i Venstre er der folketingsmedlemmer, der plæderer for at lovliggøre bompenge. I november sidste år erklærede Venstres trafikordfører Erling Bonnesen sig pludselig parat til at lade København indføre bompenge!....

Læse hele brevet
25-6-2007

Omegnskommunerne lades i stikken

Og den længe efterspurgte Ring 5 nævnes stor set heller ikke, selvom Region Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsområdet var blevet enige om at sætte anlæggelsen af en Ring 5 mellem Høje Taastrup og Ballerup øverst på ønskelisten til Transportministeriet....

Læse hele brevet
21-6-2007

Skuffende trafikoplæg fra Venstre og Transportmini

. Beregninger fra Transportministeriet viser tydeligt, at store dele af vejnettet og S-togsnettet enten allerede har nået eller er tæt på at nå kapacitetsgrænsen. Derfor skal Ring 5 sættes på dagsordnen, ligesom forbedrede forhold i den kollektive trafik f.eks. en letbane langs Ring 3 må prioriteres. ....

Læse hele brevet
17-6-2007

Ring 5 og bomafgifter

Tænk hvis alle kommuner gjorde som København har planer om og indførte bomafgifter. Det kunne blive hyggeligt at være bilist. Skulle man på arbejde i Ballerup, så klingede kasseapperatet, skulle man herefter en tur til Rødovre for at handle ind, så klingede kasseapperatet igen, og skulle man om aftenen besøge sin gamle mor i Glostrup, jamen så skulle der på ny betales bompenge....

Læse hele brevet
7-6-2007

Bompenge belaster pendlerne

Derimod vil der kunne indhentes en betragtelig gevinst ved at beskatte udenlandske lastvognstog og busser, som vil gøre brug af danske motorveje. Det system kender man fra en lang række andre europæiske lande, og jeg forstår ikke, hvorfor Danmark, som efter Øresundsbroens åbning er blevet transitland for lastvognstog mellem Skandinavien og Europa, ikke for længst har indført en sådan vejskat....

Læse hele brevet
7-6-2007

Ingen betalingsring om København

Bompenge er problematiske, fordi det hovedsagligt flytter trafik – ikke sænker trafikken. Således kunne Hvidovre Avis den 6. juni afsløre, at indførsel af en betalingsring om København ville betyde 12.000 ekstra bilister i Hvidovres gader hver dag. En betalingsring om København vil betyde, at Hvidovre-borgere i den ene ende af Vigerslev Allé skulle betale bompenge til Københavns Kommune, for at køre få hundrede meter ned af Vigerslev Allé for at handle i Netto på Vigerslevvej!....

Læse hele brevet
18-5-2007

Bomafgift er ekstra skat

Naturligvis skal den kollektive trafik udbygges, men det skal ikke ske ved at straffe bilisterne yderligere. Også derfor bliver det et klart nej fra Dansk Folkepartis side til at lade Ritt Bjerregaard lægge sin jernring ned om København uanset at Socialdemokratiet i Albertslund synes så forhippet herpå....

Læse hele brevet
--

Socialdemokratiet klar til at indføre bompenge

Socialdemokraterne på Christiansborg har indtil videre været splittet på spørgsmålet om at indføre bompenge omkring Københavns Kommune. Men nu har partiets trafikordfører, Magnus Heunicke, skåret igennem. Socialdemokratiets officielle politik er ifølge Ritzaus Bureau den 1. november nu, at Københavns Kommune skal have lov til at opkræve bompenge for borgere, der vil køre ind i kommunen.....

Læse hele brevet
belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri