Indlæg om Uddannelsespolitik

29-4-2015

Inklusion er blevet en spareøvelse

Blot 4 ud af 10 elever, der er blevet inkluderet i folkeskolens almindelig undervisning er blevet tildelt støtte i undervisningen. Det viser med al tydelighed, at de penge, som skulle følge med specialbørnene ikke har fundet vej ud i klasserne.....

Læse hele brevet
28-4-2015

Vel vil vi da ej lukke Herlev Gymnasium

Vi skal altså bruge de samme bygninger, klasselokaler, bøger og lærere. Derfor bliver der ikke lukket nogen gymnasier i Danmark.....

Læse hele brevet
28-4-2015

Vel vil vi da ej lukke Hvidovre Gymnasium og VUC

For det første ved Kenneth F. Christensen vel godt, at den slags beslutninger nemlig ikke træffes i Folketinget – men i undervisningsministeriet efter høring i Regionsrådet. For det andet så står der intet sted i Dansk Folkepartis politik, at vi vil nedlægge gymnasier.....

Læse hele brevet
27-3-2015

Ja vi skal tale ordentligt

Hvis man anvender et sprogbrug, som det, der illustreres i artiklen, så er det ikke med til at styrke trygheden ved at gå i skole. Skolen skal være et sted, hvor alle børn kan komme uden at frygte for at blive mobbet eller chikaneret på anden vis. Hvis børnene skal lære noget, er det også vigtigt, at de føler sig trygge i skolen.....

Læse hele brevet
25-3-2015

Har de konservative en linje

På den ene side skriver den lokale konservative Kim Drejer Nielsen den 25. marts her i avisen, at han synes det er helt ok, hvis skolerne vælger at placere fridage på islamiske helligdage. Men den konservative folketingskandidat Rasmus Jarlov skriver samme dag, at et sådant forslag vil ”gå stik imod min politik”.....

Læse hele brevet
11-3-2015

K-forslag åbner for muslimske fridage

Hvis man lader det være op til skolen selv at beslutte sig for, hvilke dage, der skal være ferielukket, så risikerer man også, at islamiske helligdage som f.eks. de to eid-fester bliver gjort til fridage i folkeskolen. Og man behøver måske ikke engang specielt mange muslimske elever før politisk korrekte kræfter vil indføre fri på islamiske helligdage.....

Læse hele brevet
11-3-2015

Slip de tyrkiske unge fri?

Det nytter jo ikke noget, at de går i tyrkisk daginstitution, i tyrkisk privatskole, på et tyrkisk gymnasium og så pludselig skal ud i en dansk virkelighed! Kan Gøkhan Camur virkelig ikke se det?....

Læse hele brevet
19-2-2015

Lyv ikke for børnene

I Odense Kommune har man besluttet, at skolebørnene ikke må få at vide, at weekendens terrorangreb blev begået af en muslim. Man skal blot tale om terroristen som en gerningsmand.....

Læse hele brevet
21-1-2015

Der skal flere på erhvervsskolerne

73 procent af de unge søger i dag ind på det almene gymnasium. Tilbage i 2001 søgte 32 pct. ind på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det tal var i 2013 faldet til 19 pct. En undersøgelse lavet af Danske Skoleelever sidste år viste, at kun 8 procent af 8.klasseseleverne tilkendegav, at de ville søge ind på en erhvervsuddannelse, når de var færdige med folkeskolen.....

Læse hele brevet
26-11-2014

Bruus maler fanden på væggen

I Dansk Folkeparti har vi sagt, at man skal have mellem 4 og 7 i karakter i folkeskolen i dansk og matematik for at komme på gymnasiet fremover. Det er et rimeligt krav, for det sikrer, at gymnasiet kan starte undervisningen på et fælles højt niveau. ....

Læse hele brevet
18-11-2014

Borgmestre tænker med pungen

Man kan sagtens mistænke borgmestrene for at tænke med pengepungen. Specialtilbud til børn er dyre på kort sigt. Og tanken om at folkeskolen skal kunne rumme alle elever lyder jo umiddelbart besnærende: En folkeskole med plads til alle. Hvem kan sige nej til det?....

Læse hele brevet
17-11-2014

Respekten tilbage i folkeskolen

Mangel på kvalitet fører ikke til mangel på respekt. Uvorne elever sidder ikke og overvejer at genere en lærer, fordi de ikke synes, de lærer nok i skolen, vel? ....

Læse hele brevet
29-10-2014

Mere retning i 10. klasse

Det er ikke mange år siden, der var seriøse drøftelser i Folketinget om helt at afskaffe 10. klasse. Dansk Folkeparti var et af de partier, der fastholdt, at 10. klasse stadig kunne være en god idé for nogle unge....

Læse hele brevet
18-9-2014

Rigtig beslutning at fjerne indvandrersprog

Der er ingen tvivl om, at formålet med at indføre fagene reelt er at genindføre kommunalt finansieret modersmålsundervisning under et andet navn. ....

Læse hele brevet
3-9-2014

Muslimske friskoler fremmer islamisk ekstremisme

I Danmark har især to organisationer sat sig på markedet for tyrkisk skolevirksomhed. Fethullah Gülen-bevægelsen – i Danmark repræsenteret ved den harmløst lydende organisation – Dialog Forum og Danimarka Islam Toplumu Milli Görüs (DIT-MG). ....

Læse hele brevet
10-7-2014

Ro, regler og rammer

Grundforudsætningen for god læring er, at børnene er trygge i skolerne, og at undervisningen ikke saboteres af uvorne elever. Dertil kommer naturligvis lærernes kompetencer. Men hvis trygheden og roen ikke er til stede, så kan læreren være nok så fagligt dygtigt. Det hjælper ikke noget.....

Læse hele brevet
27-3-2014

Skole uden danskere giver ingen integration

Det er nok muligt, at skoleinspektøren på Tovshøjskolen mener, at forældrene til hendes elever er lige så ambitiøse på deres børns vegne. Der er sikkert også mange muslimske forældre, der er ambitiøse på deres børns vegne, når de sender dem i en muslimsk privatskole, men det ændrer ikke ved, at det er en elendig idé, hvis målet er at få børnene integreret.....

Læse hele brevet
20-2-2014

Kongsholm Gymnasium må ikke lukke

Det er rigtigt at stille et karakterkrav for at komme på gymnasiet – men det må ikke være udbud og efterspørgsel, der bestemmer, hvilke gymnasier, der skal overleve, og hvilke, der skal lukke, for så ender Vestegnen og udkantsområderne med at blive taberne – og resultatet heraf er, at unge fra f.eks. Albertslund måske skal til Rødovre eller København for at tage en gymnasieuddannelse. Al erfaring viser, at det betyder, at færre unge tager en uddannelse.....

Læse hele brevet
24-10-2013

Praktik og østeuropæere

I onsdags var jeg på besøg på Københavns Tekniske Skole i Rødovre, og der mødte jeg nogle fornuftige og begavede unge mennesker, som har to store problemer. 1. De frygter, at de ikke kan afslutte deres uddannelse, fordi de ikke kan finde lærepladser og kvoten for skolepraktik er opfyldt og 2 de frygter, at de ikke kan få et arbejde, når de er færdige med deres uddannelse, fordi de bliver udkonkurreret af lavtlønnede østeuropæere.....

Læse hele brevet
4-6-2013

Islamisk efterskole er et tilbageskridt

Der bliver næppe meget Christen Kold eller N.F.S. Grundtvig over Abu Labans venners efterskole. I virkeligheden har varylerne bare kapret efterskole-begrebet og proppet et islamistisk indhold ned i det. ....

Læse hele brevet
13-5-2013

Zzzzzz i 9.Z

Det handler ikke om, at eleverne skal være i folkeskolen fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Hvis indholdet i folkeskolen ikke forbedres, så er det lige ved at være spild af tid at binde eleverne mere til skolepulten, for så kan man lære mere af at læse lektier derhjemme, hvis man vel at mærke gider det.....

Læse hele brevet
30-4-2013

Ned i virkeligheden

Alle påstande - uanset hvor vanvittige de end må forekomme - skal åbenbart tages i anvendelse for at slå ring om de såkaldt tosprogede og prise regeringens seneste initiativ med såkaldt modersmålsbaseret undervisning for elever, hvis bedsteforældre kom hertil fra Tyrkiet eller Marokko. Eleverne skal nu undervises i dansk og matematik – ikke på dansk som burde være de pågældendes modersmål – men på deres bedsteforældres modersmål!....

Læse hele brevet
19-4-2013

Hvad er de EU-studerende værd?

Det danske SU-system er i særklasse attraktivt i en europæisk sammenhæng – og der er næppe tvivl om, at unge europæere vil fylkes om de danske universitetspladser, når de nu får adgang til dansk SU efter at have taget en enkelt avisrute i landet. ....

Læse hele brevet
17-4-2013

Tiden er inde til et regeringsindgreb

Det er imidlertid helt afgørende, at regeringsindgrebet bliver afbalanceret, så begge parters interesser tilgodeses. Man kan sagtens få den mistanke, at forløbet har været aftalt mellem KL og regeringen, fordi regeringen har villet vride armen rundt på lærerne for at realisere tanken om heldagsskolen, hvor elever i de ældste klasser skal have en skoleuge på 37 timer. Derfor må regeringen ikke forfalde til at kopiere KLs forslag, når regeringsindgrebet kommer – det skal være afbalanceret og rimeligt over for begge konfliktens parter.....

Læse hele brevet
25-1-2013

Fastholdt i udlændighed

Min påstand er, at modersmålsundervisning fastfryser elever med anden etnisk baggrund end dansk i udlændighed. Det fastholder dem ganske enkelt i en opfattelse af at være anderledes end deres kammerater og bidrager således negativt til den kulturelle integration. ....

Læse hele brevet
17-12-2012

Hej, hej - og almindelig pli

Også telefoniske henvendelser foregår i stigende grad efter samme skabelon: ”Hej, vi er nogle elever som arbejder med Dansk Folkeparti. Vi har nogle spørgsmål til dig.” Efterhånden har jeg gjort det til en fast vane at spørge disse forvorpne unge mennesker om deres navne, og hvor de kommer fra, hvilket ofte afstedkommer en pinlig tavshed eller et frækt svar a la ”hvorfor skal du vide det?”. Ja, hvorfor egentlig? Måske fordi det måske er meget godt at vide, hvem man taler med…......

Læse hele brevet
6-12-2012

Privatskolerne skal være for alle

Havde regeringen ført sin bedyrede politik ud i livet og reduceret tilskuddene til privatskolerne eller stillet krav om, at friskolerne skulle tage et større socialt ansvar for at opretholde det nuværende tilskud, ville resultatet blot være blevet, at privatskolerne var blevet et eksklusivt tilbud for de velbjergede, for det ville kun være dem, der ville være i stand til at betale for at have deres barn i privatskole, hvis det blev dyrere.....

Læse hele brevet
27-11-2012

Sæt dig nu ind i tingene, Ziegler

Michael Ziegler kender tydeligvis ikke meget til Fethullah Gülen-bevægelsen. Han har heller ikke orket at sætte sig ind i bevægelsen, selvom dens danske aflægger nu er på vej til kommunen. Og derfor burde han nok holde sig for god til bare at skælde ud på undertegnede.....

Læse hele brevet
22-11-2012

Integration og karakterer

Der er en krystalklar sammenhæng mellem graden af integration i det danske samfund og evnen til at opnå høje karakterer i folkeskolen. Det er det ganske enkle faktum, som evalueringsrapporten om Folkeskolen, der blev omtalt i Politiken den 22. november 2012 afdækker. Somaliere klarer sig ringest i folkeskolen og er også de dårligst integrerede, mens vietnamesere og srilankanere klarer sig bedst – og det er også de bedst integrerede. ....

Læse hele brevet
7-11-2012

Forståeligt nej til Operation Dagsværk

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg sætter pris på unge mennesker, der passer deres skolegang og studier. Når man samtidig tænker på, at årets Operation Dagsværk-projekt i virkeligheden er temmelig fjollet, så har jeg sådan stor sympati for beslutningen blandt eleverne på Rødovre Gymnasium om at aflyse Operation Dagsværk i år.....

Læse hele brevet
23-10-2012

Undervisning er ikke studier

At studere er ikke identisk med at overvære forelæsninger eller deltage i holdundervisning. Det er heller ikke identisk med at læse ”pensum”. Et studie kræver individuel indsigt, som man alene skaffer sig ved selvstændige, individuelle studier – så sandelig også i materiale, der ligger ud over, hvad der kræves i ”pensum”.....

Læse hele brevet
28-9-2012

Anne Vang er pervers

Hvad er det dog for en tankegang? Forældrene har da ret til at vide, hvis deres skole klarer sig elendigt. Der er jo endda i tallene taget højde for, hvilken baggrund eleverne kommer med.....

Læse hele brevet
14-6-2012

Problemet med Kina

Når de kinesiske myndigheder forinden ansættelse skal godkende de ansattes politiske ideologi, undersøge om de er i besiddelse af ”korrekt tænkning” osv., så er forsknings- og ytringsfriheden på et sådant institut jo reelt ophævet. Dermed kan ethvert resultat, der kommer ud af instituttets bestræbelser, kun karakteriseres som pseudo-forskning. Jeg begriber ikke, at en højere læreanstalt i Danmark kan acceptere at underkaste sig et totalitært regimes diktat. ....

Læse hele brevet
8-5-2012

Ekstremisme-forskeren

Karen Hækkerup har fået udarbejdet to rapporter om ekstremisme i Danmark. Den ene rapport om politisk ekstremisme er skrevet af Chris Holmsted Larsen, der er ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet – og leninist!....

Læse hele brevet
26-3-2012

Nej tak til tyrkisk

Hvis Dogan Polats søgte forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at indføre tyrkisk i gymnasiet skal stå til troende, så er der faktisk endnu større grund til at indføre blandt andet følgende sprog i gymnasiet: koreansk, portugisisk, tjekkisk, finsk, kinesisk, japansk, hollandsk, polsk og russisk – for blot at nævne et par af sprogene i de lande, hvortil Danmarks eksport overstiger eksporten til Tyrkiet. Og ja jeg er klar over at kinesisk, japansk og russisk allerede udbydes – men kun ganske få vælger undervisning i disse sprog.....

Læse hele brevet
8-2-2012

Symptom på venstredrejning

Når Dansk Folkeparti beskrives som et ”dansk neonazistisk parti”, og når der trækkes en lige linje fra Adolf Hitler over Pia Kjærsgaard til terrorattentatet i Oslo og på Utøya i juli 2011 er der formodentlig juridisk set tale om ansvarspådragende ytringer – og under alle omstændigheder tale om fuldstændige ubrugelige og vildledende oplysninger, der tjener et politisk formål.....

Læse hele brevet
6-1-2012

S-forslag vil gøre privatskoler mere elitære

Effekten heraf vil givetvis være ganske betragtelig. Det bliver dyrere at have sit barn i friskole. Privatskolerne bliver dermed mere elitære end de er i dag, fordi færre danskere vil have råd til at sende deres poder på privatskoler – dermed skabes der endnu større ulighed i uddannelse i befolkningen, hvor middelklassen bliver ofrene. Økonomisk dårligt stillede har jo allerede i dag mulighed for at søge friplads på friskolerne. ....

Læse hele brevet
16-12-2011

Udansk, udanskere, Dansk Folkeparti

Bogen affødte i månederne derefter en vis debat men meget lidt selvransagelse, selvom en af dine forgængere Bertel Haarder i et enkelt tilfælde dog anbefalede Dansk Folkeparti at tage retslige skridt mod en skolebogsforfatter, der havde betegnet Dansk Folkeparti som et fascistisk parti.....

Læse hele brevet
10-10-2011

Skjul virkeligheden

Det bliver interessant at se, hvilke andre oplysninger regeringen heller ikke længere vil have skal være offentlige – det skulle f.eks. ikke undre om den nye regering igen vil fjerne Danmarks Statistiks opgørelser af, hvor kriminelle de forskellige indvandrer- og efterkommergrupper er! ....

Læse hele brevet
13-9-2011

Derfor stemmer de unge rødt

Lige fra folkeskolen og op igennem gymnasiet er vores unge udsat for massiv indoktrinering. For nogle år siden gennemførte Danmarks Lærerforening en undersøgelse af, hvad deres medlemmer stemte – mere end 80 procent af lærerne stemte på partier til venstre for midten inklusiv Det Radikale Venstre. I Dansk Magisterforbund, der sammen med Gymnasielærerforeningen, organiserer gymnasielærere, stemte 71 procent på venstreorienterede partier.....

Læse hele brevet
7-9-2011

Praktikpladsgaranti

Derfor er Dansk Folkeparti også klar til ar arbejde for en egentlig praktikpladsgaranti. Det betyder også, at nogle erhvervsskoleelever desværre skal igennem et skolepraktikforløb, selvom en ordinær elevplads bestemt ville have været at foretrække, men det er trods alt bedre end at måtte opgive sin uddannelse.....

Læse hele brevet
29-8-2011

Indvandrergymnasium er en dårlig idé

Jeg er bange for, at folkene bag Københavns Private Gymnasium har lyttet lidt for godt efter den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogans tale i Düsseldorf i marts i år, hvor han bedyrede, at kulturel assimilering af tyrkere i Tyskland var at ligestille med en forbrydelse mod menneskeheden.....

Læse hele brevet
3-6-2011

Indvandrergymnasium - et sygdomstegn

Det er påfaldende, at det er den forhenværende rektor på venstrefløjs-bastionen Det Frie Gymnasium, Crilles Bacher, der er blevet hyret som rektor for det nye indvandrergymnasium. Ansættelsen af Crilles Bacher er blot endnu et eksempel på den sammensmeltning af venstrefløjen og islamismen, som vi er vidne til i disse år.....

Læse hele brevet
25-5-2011

Oppositionen som Jean de France

Oppositionen ønsker, at man sideløbende med dansk taler engelsk i folkeskolens forskellige fag, og at man kan gå til eksamen på engelsk – det følger naturligt i kølvandet på De Radikales erklærede ønske om, at engelsk bliver anerkendt som officielt sprog i Danmark. ....

Læse hele brevet
27-4-2011

Prins Christian kan - Helle, Mette og Henrik kan i

Når Danmarks kommende konge kan gå i en folkeskole, så kan det undre, at hele den socialdemokratiske tops børn er for fine til at gå sammen med almindelige unger. Helle Thorning-Schmidts, Mette Frederiksens og Henrik Sass Larsens børn går alle på privatskoler.....

Læse hele brevet
13-4-2011

Spændende at følge frikommuneforsøg

Flere af de initiativer som Gentofte og Gladsaxe har planlagt lyder interessante. Særligt bliver det spændende at følge forsøget med at ansætte ikke-faguddannede folkeskolelærere på kommunernes folkeskoler. Der er i mine øjne ingen tvivl om, at folkeskolelærerne har godt af lidt konkurrence for universitetsuddannede lærere og folk fra erhvervslivet.....

Læse hele brevet
1-4-2011

Forbyd koranskolerne

Børn instrueres i at mænd er mere værd end kvinder, at piger skal optræde lydigt og kysk, at en muslimsk pige ikke må gifte sig med en ikke-muslimsk mand og at mænd må tage op til fire koner. Det er hvad der foregår i danske koranskoler ifølge en ny rapport fra Integrationsministeriet.....

Læse hele brevet
29-3-2011

Stop barnepigekulturen i gymnasiet

Gymnasiet skal være akademisk. Hvis ikke gymnasiet skulle være det, hvad skulle så? Handels- og erhvervsskolerne og det tekniske gymnasium er fuldgode alternativer til gymnasiet og disse uddannelsesalternativer har forcer, som gymnasiet ikke har – og man skal ikke gøre det faglige niveau i gymnasiet endnu ringere i en tid, hvor videregående uddannelser og arbejdsgivere skriger på mere kvalificeret arbejdskraft. ....

Læse hele brevet
29-3-2011

Helles halvstuderede røvere

Hvis Danmark skulle få sin første rent socialistiske regering i tredive år, så bliver det også med et regeringskabinet, der i hidtil uhørt grad kommer til at bestå af halvstuderede røvere. Ministre, der har påbegyndt uddannelser, men ikke har evnet eller formået at afslutte dem. Politikere, hvis eneste grundlag for at regere Danmark, er deres tid i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom eller Socialistisk Folkepartis Ungdom, hvor de har været formænd eller indtaget andre ledende poster, medens de har negligeret deres respektive uddannelser. ....

Læse hele brevet
14-3-2011

Khankans bog vil blive flittigt brugt

Aminah Tønnsen beskriver i sin bog f.eks. massakren på Qurayza-stammen på følgende måde: ”Den forræderiske jødiske stamme blev – som det foreskrives i Koranen – dømt efter deres egen lov, Moseloven”. Det kan vist næppe betegnes som andet end en eufemisme for en massakre, hvor jødiske mænd en efter en fik hugget hovedet af. Antallet af dræbte skal formentlig tælles i hundreder – måske tusinder – dræbt efter ordre direkte fra Islams profet Muhammed.....

Læse hele brevet
11-3-2011

Hurra vi bliver dummere!

Problemet med de manglende kundskaber er, at hvis man ikke har en vis portion faktuel viden, så vil det man siger også være præget heraf – der står ikke en computer til rådighed for en, hver gang man skal åbne munden, og selv hvis iphonen er lige ved hånden, så bliver den næppe konsulteret, hver gang man skal øse af sin begavelse eller mangel på samme.....

Læse hele brevet
10-2-2011

Håndholdt undervisning

Selvstændigt ansvar er åbenbart ikke i høj kurs hos gymnasieeleverne i stedet vil man holdes i hånden hele vejen igennem gymnasiet, sådan som man kender det fra folkeskolen. Sagen er bare den, at på et eller andet tidspunkt skal unge mennesker begynde at tage ansvar for sig selv. ....

Læse hele brevet
4-2-2011

Nej til seksualisering af børn

Børn i 3. klasse skal da ikke undervises i oral- og analsex! Det er helt forrykt, at Sex & Samfund vil til at instruere 9-10-årige børn i avanceret sex! ....

Læse hele brevet
2-12-2010

Rimeligt krav om bod

Det, der i virkeligheden er urimeligt, er, at danske skatteydere skal betale for uddannelsen af unge danskere og udlændinge, der så snart de har fået deres gratis uddannelse vender Danmark ryggen. Det koster f.eks. over 1 mio. kr. at uddanne blot en enkelt tandlæge – skal vi virkelig acceptere, at en studerende, der har fået denne dyre uddannelse, bare siger farvel og tak til Danmark.....

Læse hele brevet
26-11-2010

Tysk er in

Ifølge Ungdomsskolen selv er det det store PR-arbejde, man har gjort for at udvide kendskabet til Ungdomsskolen, der har betydet, at eleverne nu strømmer til, og hvis det virkelig er alt der skal til for at få eleverne til at tage ekstratimer i fag, som man erfaringsmæssigt ved giver mange problemer, når de skal afslutte Folkeskolen, så er det da virkelig en landvinding af rang.....

Læse hele brevet
24-11-2010

Dobbeltmoral med skrue

Det er dobbeltmoral i højeste potens, når Manu Sareen i lighed med Mette Frederiksen og Helle Thorning-Schmidt har valgt at sende sine egen børn på en skole med meget få udlændinge, medens han mener, at danskere, der gør det samme er hykleriske.....

Læse hele brevet
23-11-2010

Undersøg dansk koran-skoler

En BBC-dokumentarfilm har for nylig afsløret, hvordan koranskoler i Storbritannien underviser eleverne i had til homoseksuelle og jøder. Blandt andet har eleverne skullet udfærdige lister over jøders negative karaktertræk, og de er blevet undervist i, hvordan homoseksuelle skulle slås ihjel.....

Læse hele brevet
21-10-2010

Overbudspolitik

Ét er, at SF ikke vil hæve klassekvotienterne fra 24 til 26, men når Villy Søvndal samtidig på SFs landsmøde fortæller vælgerne, at folkeskoleklasserne skal udstyres med to lærere i alle dansk- og matematiktimer de første tre skoleår, så falder kæden da fuldstændig af. Undervisningsministeriet har beregnet, at hvis forslaget skal indfries, så vil det koste 2,65 mia. kr! 2,65 mia. kr., som SF aldrig har peget på, hvordan man vil finansiere. ....

Læse hele brevet
20-7-2010

Utrygge på grund af DF

Ingen er forpligtet over sine evner – og det er også den eneste forklaring på, at Københavns Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang med gravalvorlig stemmeføring kan sige til Radioavisen den 20. juli 2010, at årsagen til, at københavnske såkaldt to-sprogede elever ifølge en undersøgelse er mere utrygge i skole end deres danske kammerater er, tonen i indvandrerdebatten!....

Læse hele brevet
30-6-2010

Segregation - ikke integration

Det er paradoksalt, hvis det nye muslimske gymnasiums bagmænd virkelig tror, at det forhold, at muslimer kan gå hele deres uddannelsesforløb frem til universitet igennem uden at møde en kristen dansker vil være befordrende for integrationen.....

Læse hele brevet
28-6-2010

Multikulturelt

Et multikulturelt gymnasium er åbenbart et gymnasium, hvor flertallet af de studerende er tyrkere. Det er i øvrigt fuldstændig ligesom de mange arabiske friskoler i de større danske byer, der jo så også må være multikulturelle skoler. ....

Læse hele brevet
24-6-2010

Thorning-gate

Jeg hørte torsdag morgen i Københavns Radio, at Ingrid Jespersens Privatskole i København har 6.000 elever på venteliste? Er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan det så kan lade sig gøre, at Helle Thorning-Schmidts datter så pludselig fra den ene dag til den anden bliver indmeldt i skolen? ....

Læse hele brevet
20-5-2010

Mettes hykleri i højeste potens

Dertil kommer, at Hareskovens Lilleskole er lykkeligt befriet for indvandrerbørn eller børn med ressourcefattige familier. ”Det er ikke fordi, vi ikke vil have dem, men jeg tror, det er fordi, folk fra andre kulturer ikke vil have et tilbud som vores,” sagde skoleleder Lise Rasmussen til BT den 16. maj.....

Læse hele brevet
12-3-2010

Folkekirke og folkeskole

Når kristendommen og kristne traditioner udstødes af folkeskolen, bliver folkeskolen lige gyldig, for de værdier og normer og den historie folkeskolen bygger på udraderes, og folkeskolens evne til ud over at bibringe eleverne kundskaber også at give eleverne et fast ståsted i tilværelsen forsvinder.....

Læse hele brevet
4-3-2010

Et forsvar for vores kultur

For det andet er det et problem, når lærere og elever ikke forstår, hvad nogle elever taler om, fordi det foregår på et sprog, de ikke mestrer. Dermed kan lærerne ikke finde ud af, om der foregår mobning, eller om eleverne taler grimt om deres kammerater. Det er netop det, man har oplevet på Seden Skole, og på mange andre skoler foregår der mobning på samme måde, uden at disse skoler har udvist lige så meget mod som Sedens skoleinspektør.....

Læse hele brevet
12-2-2010

Et møde med en kinesisk studerende

Således karakteriserede hun de protesterende på den Himmelske Freds Plads som syge mennesker, så vidt jeg husker, fordi de var parate til at stille sig op foran en kampvogn. Falun Gong-tilhængere blev beskrevet som fanatikere, der sætter ild til sig selv. Pigen fastslog, at ingen frihedsrettigheder blev krænket i Kina, og jeg blev afkrævet svar på om jeg nogensinde havde været på Taiwan, for det var et helt forfærdeligt sted.....

Læse hele brevet
20-1-2010

Konsekvens på Skovshoved Skole

Når man følger sagen, som den har været beskrevet i Villabyerne, må man blot konstatere, at fokus har flyttet sig fra pigen (ofret) til gerningsmændene. Set i lyset af, at politiet har fastslået, at såfremt drengene var over den kriminelle lavalder, ville der have kørt en straffesag mod de pågældende, forekommer det utroligt at man nu diskuterer om der er tale om et overgreb eller ej. Naturligvis er der det!....

Læse hele brevet
31-7-2009

Inspiration til hele landet

Det er bestemt værd at lade sig inspirere af i andre kommuner og også på Christiansborg. Den ro, som sommerferien giver til at fordybe sig i læseaktiviteterne, og den fokus, som lærerne kan rette mod de dårligste læsere, fordi de andre elever er sendt hjem på sommerferie, kan være det, der hjælper eleverne til at indhente det forsømte.....

Læse hele brevet
22-7-2009

Nej til ungevalg i Herlev

For det tredje er det ganske enkelt spild af penge og spild af de unges tid at organisere et ungdomsvalg. Pengene kunne bruges langt mere fornuftigt på andre ting, der rent faktisk ville gavne de unge, og de unges stemmeafgivning påvirker jo alligevel ikke valgresultatet, så reelt er det spild af tid, hvis de unge stemmer.....

Læse hele brevet
22-7-2009

Indfør kvotesystem for medicinstuderende

Men svaret findes 1.200 km syd for den danske grænse. Her har man i Østrig gjort det, som vi burde gøre i Danmark – nemlig indført en kvoteordning på medicinstudiet. Man har simpelthen besluttet, at en vis andel i dette tilfælde 75 procent af medicinstudie-pladserne afsættes til studerende med en østrigsk studentereksamen.....

Læse hele brevet
16-6-2009

Lektier hjælper

Enhver ved, at jo mere tid man bruger på at tilegne sig en viden om et specielt forhold, desto mere viden opnår man. Derfor er det også helt ude i hampen, når en eller anden pædagog-kandidat nu påstår, at lektier skulle skade børn, fordi nogle af dem ikke evner at løse hjemmeopgaverne.....

Læse hele brevet
27-3-2009

Tillykke til elev-mæglerne

I stedet for at de ældre elever tyrannisere de små, som man desværre stadig ser på mange skoler, så får de ældre elever den opgave, at de skal hjælpe de mindre elever med de trakasserier, som jo uvægerligt vil opstå, når mange børn er sammen. At give eleverne det ansvar viser også, at skolen har tillid til at de ældre elever kan magte opgaven.....

Læse hele brevet
26-2-2009

Uacceptabelt tørklædetvang

Hovedtørklædet bliver brugt til at vise, at kvinder er underlegne i forhold til mænd, og ingen dansk pige skal da tvinges til at iføre sig et sådant kostume. Der er heldigvis mange muslimske piger, der ikke bærer hovedtørklæde, og når læreren siger, at man ved at bære hovedtørklæde lærer at ”føle sig som muslim”, så understøtter hun i virkeligheden de mest reaktionære kræfter inden for islam, der vil tvinge pigerne til at bære hovedtørklæde for at være ”rigtige muslimer”.....

Læse hele brevet
15-12-2008

Særbehandling lægger grund til splittelse

Når muslimske piger ifører sig hovedtørklædet signalerer det til omgivelserne, at de er rene. Opdelingen i rent og urent er også årsagen til, at muslimer kun må indtage kød, der er slagtet på en speciel måde, ikke må spise kanin- og svinekød, at børnene ikke må bade sammen med andre børn, og at mænd ikke må have seksuelt samkvem med menstruerende kvinder. Rent bortset fra at skolerne med deres holdning støtter dette usympatiske princip om muslimer som særligt ”rene” individer, så er skolerne med deres adfærd også med til at give muslimerne en følelse af at være noget særligt. Skolerne tilpasser sig de muslimske elevers religiøse adfærd i stedet for at bede børnene om at indrette sig efter gældende regler og normer ....

Læse hele brevet
12-9-2008

På tide

Det er på tide, at Odense Kommune siger fra over for, at visse muslimske familier tager deres børn som gidsler i en meningsløs religiøs manifestation som fasten er udtryk for. ....

Læse hele brevet
25-10-2007

Skolebygningerne skal forbedres

Erfaringen viser, at hvis staten bare giver penge til kommunerne, så bliver de brugt til alt muligt andet end det, der var tiltænkt. Derfor bør man gentage succesen fra ældreområdet. Sidste år besluttede Dansk Folkeparti og regeringen, at for at kommunerne frem over kunne få del i de penge, der var tiltænkt ældreområdet, så skulle kommunerne dokumentere, at pengene også blev brugt på ældreområdet.....

Læse hele brevet
17-10-2007

Elevplaner er ikke spild af tid

Hvis lærerne bruger uforholdsmæssigt megen tid på at udarbejde elevplanerne, må det skyldes, at lærerne endnu ikke er fortrolige med evalueringsformen. Jeg er sikker på, at rigtig mange lærere kan se nytten i elevplanerne – og jeg er overbevist om, at især de elever, der har det vanskeligt i skolen, har nytte af at få vide præcist, hvordan de kan forbedre sig.....

Læse hele brevet
12-10-2007

Ramadanen skader skolebørn

Hvis en dansk familie insisterede på at sende deres børn i skole uden mad og drikke og i øvrigt krævede, at børnene ikke måtte, hverken drikke eller spise fra solen gik op til solen gik ned, ville det sandsynligvis blive en sag for de sociale myndigheder. Men hvis en muslimsk familie insisterer på det samme, så er det bare et kulturelt spørgsmål – og så skal det accepteres.....

Læse hele brevet
4-10-2007

Hizb ut-Tahrir på erhvervsskolen i Hvidovre

Desværre er det ikke første gang, at Hizb ut-Tahrir forsøger at komme frem med deres forfærdelige budskaber på uddannelsesinstitutioner. For lidt mere end et års tiden siden var det Søholtskolen i Brøndby, der var udsat for politiske fremstød fra Hizb ut-Tahris side.....

Læse hele brevet
3-9-2007

Tilståelsessag

Rasmus Jeppesen underskriver sig på internettet som repræsentant for ”Socialistisk Standpunkt”, der selv betegner sig som ”den marxistiske avis i arbejderbevægelsen”. Rasmus Jeppesen er derudover tilhænger af den venezuelanske diktator Hugo Chavez, og for at det ikke skal være løgn blev den diminutive forening ”Socialistisk Standpunkt”, som drengen er repræsentant for, ekskluderet af Socialistisk Ungdoms Front, fordi de var for ekstreme! Og Socialistisk Ungdoms Front er ellers en forening, der ikke går af vejen for at samarbejde med Antifascistisk Aktion – en erklæret voldelig autonom gruppe. Slutteligt vil jeg ikke undlade at nævne, at Rasmus Jeppesen faktisk er elev på Det Frie Gymnasium ....

Læse hele brevet
31-8-2007

Symptomatisk angreb på Pia

Sidste år udgav jeg bogen ”Skolen i løgnen – løgnen i skolen”, der dokumenterer, hvordan danske skolebøger systematisk indprenter et venstreorienteret verdensbillede i vore børn. Et af de mest yndede mål for diverse skolebogsforfattere er netop Dansk Folkeparti, der blandt andet beskrives som et parti for de danskere, der ynder at sidde i kolonihavehuset med en sval Tuborg! Ligesom partiet andetsteds beskrives som både fascistisk og racistisk. I øvrigt uden at andre partier gøres til genstand for lignende stigmatiserende påstande.....

Læse hele brevet
28-8-2007

Det Frie Gymnasium er et problem

Som en tråd igennem Det Fri Gymnasiums historie går dyrkelsen af det totalitære, hvad enten det er i DKPs Moskva-tro klæder eller i skikkelse af autonome lømler iført partisantørklæder. I 1989 faldt Berlinmuren, i 1991 blev Sovjetunionen opløst – men i Danmark eksisterer fortsat et gymnasium, der lever i et tidsmæssigt vakuum, inden for hvilket det socialistiske tusindårsrige stadig er inden for rækkevidde. ....

Læse hele brevet
20-8-2007

Rektor må gå

Den danske friskoletradition strækker vidt. Muligvis skal den endog strække så vidt, at unge mennesker skal kunne frekventere Det Fri Gymnasium og lade sig lulle i søvn i svøben af en forældet ideologi. Men grænsen må uvægerligt trækkes, der hvor der tilskyndes eller opdrages til vold....

Læse hele brevet
11-7-2007

Filtre på skolecomputere

Derfor bør Folketinget fastlægge retningslinjer for, hvad vores børn skal udsættes for, herunder stille krav om filtre – i det mindste på computere, der anvendes af de mindre skolebørn! Det er ikke acceptabelt, at skolen er det første sted, hvor børnene introduceres til pornografi og afstumpet vold. ....

Læse hele brevet
1-6-2007

Prøvecirkuset

Ingen kan være tilfredse med det forløb, som afgangsprøverne havde i år, hvor flere elever ikke kunne gennemføre de nye online-prøver, fordi internetsiderne var overbelastede. Meget tyder således på, at systemet ikke har været tilstrækkeligt gennemtestet, og det må undervisningsministeriet nu undersøge nærmere....

Læse hele brevet
25-5-2007

Jura i vejen for sund fornuft

. De muslimske elever, som ikke bliver optaget, ville ikke få den skole, de har søgt, hvor danske elever er i overtal og hvor deres børn får en chance for at tilegne sig danske værdier, hvis Skt. Ansgars Skole ikke kunne opretholde sin kvotepolitik. Med andre ord kunne Skt. Ansgar Skole ikke levere det produkt, som de muslimske forældre efterspørger.....

Læse hele brevet
16-5-2007

Sandheden om DFs folkeskoleforslag

Det er nu en gang Folketinget, der fastlægger rammerne for Folkeskolen. Hvis kommuner eller enkelte skoler i protest herimod bedriver en form for ”civil ulydighed”, turde det være klart, at undervisningsministeren burde gribe ind....

Læse hele brevet
25-4-2007

Tilbud for ordblinde må udvides

Her må vi forsøge at finde opbakning i Folketinget til at forpligte et passende antal ungdomsuddannelser over alt i landet tilbyder målrettet hjælp og undervisning til de ordblinde. Sker det ikke, risikerer vi som samfund at tabe en masse talentfulde unge på gulvet. ....

Læse hele brevet
24-1-2007

Objektivitet skal tilstræbes

Budskabet er ganske enkelt, at danske folkeskoleelever og eleverne på ungdomsuddannelserne systematisk påduttes en socialistisk opfattelse af den verden, der omgiver dem....

Læse hele brevet
18-1-2007

Problemet er større end Witte

Problemet med folkeskolen er, at den i meget høj grad – også takket være Witte – bibringer eleverne en stor forståelse for, hvad fremmede har givet Danmark. Derimod ligner de fleste folkeskoleelever store spørgsmålstegn, hvis man siger navnene Niels Bohr, H.C. Ørsted, Struensee og Henrik Pontoppidan til dem....

Læse hele brevet
16-1-2007

Wittes sande jeg

Det er på ingen måde folkeskolens opgave at lære eleverne at ”blive rummelige over for andre mennesker” (læs: acceptere det multikulturelle samfund). Folkeskolens opgave er nemlig ikke partipolitisk. Folkeskolens opgave er at bibringe eleverne kundskaber. Det er ikke folkeskolens opgave at forme eleverne til små kloner af Mikael Witte eller andre partisoldater....

Læse hele brevet
11-1-2007

Wittes vrøvl

Witte siger, at bogens teori er, at vi alle er efterkommere efter indvandrere. Det svarer nogenlunde til at sige, at vi alle sammen er efterkommere efter arkebakterier. Går man tilstrækkeligt langt tilbage i enhver familie finder man nemlig både forfædre, der er arkebakterier og forfædre, der er indvandrere. Men hvad er nytteværdien i en sådan konstatering for nutidens debat om indvandringen til Danmark? ....

Læse hele brevet
--

Hykleri

Mette Frederiksen har i mine øjne to valg – enten indstiller hun øjeblikkeligt beskydningen af forældre, der vælger privatskoler og undskylder sin dobbeltmoral over for de vælgere, der har stemt på hende, eller også begynder hun at praktisere, det hun prædiker og flytter sin børn til den lokale folkeskole.....

Læse hele brevet
belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri